Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Předání výtěžku z tomboly reprezentačního plesu Prahy 1 Konzervatoři Jana Deyla
18-4-2011

Předání výtěžku z tomboly reprezentačního plesu Prahy 1 Konzervatoři Jana Deyla

Starosta MČ Praha 1 Oldřich Lomecký předal v pondělí 18. dubna 2011 paní Mgr. Miladě Rybářové, ředitelce Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené, výtěžek z tomboly Reprezentačního plesu Městské části Praha 1. Výtěžek bude použit, dle slov paní ředitelky na hudební nástroje pro žáky.

Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené v Praze byla vybrána na základě pečlivého výběru, neboť osudy absolventů školy, učitelů hudby, hudebníků i ladičů klavíru ukazují, že hudba je nevidomému i slabozrakému člověku beze zbytku přístupná a dává mu možnost životního naplnění a důstojné profese.

Práce Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené navazuje na činnost někdejšího Deylova ústavu, založeného v roce 1910 významným očním lékařem a vědcem MUDr. Janem Deylem. Tento ústav vznikl jako dobročinné zařízení určené výchově slepé mládeže. V jeho působení byla od 20. let stále výrazněji akcentována výuka hudby se záměrem připravit žáky na profesi učitele hudby a ladiče klavíru. Nabízí studium v oborech hudba, zpěv a ladění klavíru. Je školou s celostátní působností. Mimopražským studentům nabízí celotýdenní internátní péči včetně stravování, pražským studentům stravování v podobě obědů ve všední dny.

Od založení Deylova ústavu až do dnešních dnů sídlí škola ve starobylé budově někdejšího Strakovského domu v Praze na Malé Straně. Více informací o Konzervatoři na www.kjd.cz.


Starosta MČ Praha 1 Oldřich Lomecký předal v pondělí 18. dubna 2011 paní Mgr. Miladě Rybářové, ředitelce Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené, výtěžek z tomboly Reprezentačního plesu Městské části Praha 1.

Starosta MČ Praha 1 Oldřich Lomecký předal v pondělí 18. dubna 2011 paní Mgr. Miladě Rybářové, ředitelce Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené, výtěžek z tomboly Reprezentačního plesu Městské části Praha 1.