Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Na Masarykově nábřeží bude od pondělí 18.4. omezena doprava
15-4-2011

Na Masarykově nábřeží bude od pondělí 18.4. omezena doprava

Z důvodu rekonstrukce technologických tunelů Národního divadla na Masarykově nábřeží bude dlouhodobě omezen provoz v úseku most Legií – Na Struze. V obou směrech budou vyloučeny tramvaje v úseku most Legií – Myslíkova. Automobilová doprava zůstane zachována ve směru k Jiráskovu mostu, provoz v opačném směru bude veden ulicí Divadelní. Omezení dopravy potrvá od 18. dubna.

Z důvodu rekonstrukce technologických tunelů Národního divadla na Masarykově nábřeží bude dlouhodobě omezen provoz v úseku most Legií – Na Struze. V obou směrech budou vyloučeny tramvaje v úseku most Legií – Myslíkova. Automobilová doprava zůstane zachována ve směru k Jiráskovu mostu, provoz v opačném směru bude veden ulicí Divadelní. Omezení dopravy potrvá od 18. dubna.

 


Informace o dopravních omezeních
v souvislosti s rekonstrukcí technologických tunelů Národního divadla na Masarykově nábřeží

Z důvodu rekonstrukce technologických tunelů Národního divadla na Masarykově nábřeží bude omezen provoz v úseku most Legií – Na Struze. Vzhledem k rozsahu prací dojde k dlouhodobým omezením dopravy, které potrvají od 18.4.2011 od 05.00 h do 23.4.2012 do 24.00 h.

Na Masarykově nábřeží budou v obou směrech vyloučeny tramvaje v úseku most Legií – Myslíkova, a to v termínu 18.4.2011 od 04.30 h do 15.12.2011.

Automobilová doprava zůstane zachována ve směru k Jiráskovu mostu. Provoz v opačném směru bude veden ulicí Divadelní. 

Protože stavební práce vyžadují vyhloubení stavební jámy na celou šířku nábřeží, bude stavební jáma přemostěna provizorním ocelovým mostem. Pro jeho výstavbu bude Masarykovo nábřeží zcela uzavřeno v termínu 10.6. – 24.6.2011. Pro následnou demontáž po skončení hlavních stavebních prací bude Masarykovo nábřeží zcela uzavřeno v termínu 20.11. – 10.12.2011. Pěší doprava bude vedena přes piazzetu mezi starou a novou budovami Národního divadla.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem žádáme řidiče aby věnovali  maximální pozornost řízení svých vozidel, protože jakákoli byť drobná dopravní nehoda by znamenala významné omezení na celé pravobřežní komunikaci v oblasti centra.

Zhotovitel:     Metrostav a.s.,  Koželužská 2246, Praha 8
Odpovědný pracovník :      Ing. Aulík 602 554 831
Investor: Národní divadlo
Odpovědný pracovník : Ing. Růžička tel. 737 205 898

Doba omezení :            18.4.2011 - 23.4.2012

Omezení v provozu MHD:  

od pondělí 18.4.2011 do 16.12.2011 přerušen obousměrně tramvajový provoz v úseku Národní divadlo – Jiráskovo náměstí.

Linka 17 bude v tomto úseku odkloněna přes zastávky Myslíkova a Národní třída, ruší se v pracovní dny do cca 20:00 vložené spoje vedené v trase Sídliště Modřany – Výstaviště (v části trasy jsou převedeny na linku 21).

Pro linku 21 se ruší zastávky Národní divadlo, Národní třída a zavádí se zastávka Myslíkova. Vzhledem k prodloužení intervalů linky 17 bude linka 21 v pracovní dny od 6:30 do 19:30 hod. kapacitně posílena a prodloužena do trasy Levského – Nádraží Braník – Myslíkova – Nádraží Braník – Sídliště Modřany.

Náhradní doprava v přerušeném úseku není zavedena.
Informace o vedení tramvajových linek na tel. 296 19 18 17 nebo www.dpp.cz

Další informace naleznete také ne WWW stránkách magistrátu hl.m.Prahy zde http://www.praha.eu/jnp/cz/home/doprava_v_praze/mhd/u_narodniho_divadla_na_rok_omezena.html