Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Staroměstská radnice byla svědkem zlaté svatby
28-1-2011

Staroměstská radnice byla svědkem zlaté svatby

Starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký přivítal v pátek na Staroměstské radnici výjimečné svatebčany – Alexandru a Olega Novoselovi, občany Prahy 1, kteří se rozhodli oslavit zlatou svatbu. „Upřímně vám blahopřeji k 50. výročí vašeho sňatku a přeji vám jménem svým i jménem celé Městské části Praha 1, aby váš další život plynul v klidu a pohodě, ve vzájemném porozumění, důvěře a lásce. Přeji vám hlavně to, abyste jeden pro druhého zůstali tím, čím jste byli do dnešního dne – tím nejmilovanějším člověkem,“ řekl při slavnostním obřadu Oldřich Lomecký.

Alexandra a Oleg se seznámili ve vlaku, když se náhodou ocitli ve stejném kupé. Ona jela k rodičům na svou první dovolenou a on se vracel ze služební cesty. Toho dne nakonec jeli k jejím rodičům oba a tam se také vzali. Psal se 20. srpen 1960.

Oleg absolvoval fyzikální fakultu Lomonosovy univerzity v Moskvě a poté se věnoval vědecké činnosti. Pětadvacet let působil jako děkan Fakulty elektroniky a systemotechniky. Je uznávaným vědcem, autorem řady publikací, vědeckých knih a členem několika akademií. Přednášel v Rakousku, Itálii i Německu a jeho žáci a následovníci pracují dnes po celém světě. Několik let pracoval i na kosmodromu Bajkonur. V poslední době se věnuje psaní krásné literatury a pamětí.

Alexandra vystudovala chemicko-technologickou fakultu. Nejprve pracovala jako technolog a po narození dětí byla převedena do vědecko-výzkumného ústavu. Ve své profesní oblasti je uznávaným odborníkem. Čtyřicet let pracovala v raketo-kosmickém odvětví. Je pilířem celé velké rodiny a udržuje všechny pospolu. Ráda zpívá, v mládí také zpívala v opeře.

Oleg a Alexandra mají dvě dcery. Starší Marina je lékařkou, mladší Veronika je absolventkou filologické fakulty v oboru tlumočnictví a bohemistika a vedle soudního tlumočnictví učí češtinu pro cizince. Právem jsou také hrdí na vnuka Antona, který vystudoval fakultu výpočetní matematiky a kybernetiky a zabývá se zaváděním počítačových programů do podniků.

Padesát let prožili Alexandra a Oleg Novoselovi bok po boku, v lásce a vzájemné toleranci. Poslední roky spojili svůj život s Prahou 1, kde našli svůj nový domov a také trvalé bydliště.  Archiv pořadů TV Praha 1 najdete na serveru YouTube na adrese http://www.youtube.com/mestskacastpraha1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13