Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Výstava v chrámu Panny Marie Sněžné - 400 let od smrti čtrnácti pražských františkánů
14-1-2011

Výstava v chrámu Panny Marie Sněžné - 400 let od smrti čtrnácti pražských františkánů

Ve čtvrtek 13. ledna v podvečer byla za přítomnosti pražského arcibiskupa Dominika Duky zahájena v Ambitu kláštera Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí v Praze výstava „400 let od smrti čtrnácti pražských mučedníků františkánů u Panny Marie Sněžné 15. února 1611“, která bude až do konce února připomínat událost z roku 1611, kdy zde došlo k vyvraždění 14 františkánů.

Důvodem k uspořádání výstavy je nejenom kulaté výročí, ale také zpráva generálního vícepostulátora Fr. Giovangiusepe Califaniho, který ve svém dopise české provincii františkánů nedávno sdělil, že proces blahořečení 14 pražských mučedníků dospěl do klíčové fáze. Na jaře bude kauzu v Římě projednávat komise teologů Kongregace pro svatořečení a příští rok by tedy mohlo dojít k blahořečení pražských mučedníků Bedřicha Bachsteina a jeho zabitých druhů.

"Tato výstava se věnuje této v širším povědomí zapomenuté události, důležité pro Prahu i pro toto místo. Bylo to vlastně takové plenění a vraždění nejenom v klášteře u Panny Marie Sněžné, ale také v dalších klášterech, v souvislosti s tzv. vpádem Pasovských" vysvětluje kurátor výstavy Petr Regalát Beneš. Vpád Pasovských bylo vojenské obsazení Prahy, v jehož důsledku byl nucen na český trůn abdikovat císař Rudolf II.
(Více >>> ZDE <<<)

To co se tehdy stalo, je černým stínem v českých dějinách, ozbrojený lid začal drancovat pražské kláštery a vybíjet řeholníky na základě fámy, že ukrývají zbraně. Přes mnoho obětí je tato událost širší veřejnosti málo známá. 
(Více >>> ZDE <<<)

"Takových bílých míst v naší historii je příliš mnoho a také jsou i místa, která jsou různě interpretována. Je to dáno tím, že historie je někdy používána k určitým politickým, ideologickým a krátkodobým cílům. Pravda ale, jak se říká, vždy vyplave na povrch a myslím, že není důvodem odkrývání těchto bílých míst, abychom odsuzovali naše předky, ale spíš je to dlvod, abychom hlouběji poznali naši minulost, protože my jí také v sobě neseme. Současně je to také výzva, abychom usilovali o to, aby bylo v naší zemi více tolerance, více porozumění a více pochopení." doplnil k výstavě pražský arcibiskup Dominik Duka.Archiv pořadů TV Praha 1 najdete na serveru YouTube na adrese http://www.youtube.com/mestskacastpraha1