Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Hradní stráž oslavila 92. výročí svého vzniku
10-12-2010

Hradní stráž oslavila 92. výročí svého vzniku

V pátek 10. prosince 2010 si připomněla Hradní stráž 92. výročí svého vzniku slavnostním nástupem příslušníků Hradní stráže na I. nádvoří Pražského hradu. Nástupu se zúčastnili jako čestní hosté Mons. Dominik Duka, ministr A. Vondra, primátor hl. města Prahy B. Svoboda, starosta městské části Praha 1 Oldřich Lomecký, náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky, ředitel protokolu Kanceláře prezidenta republiky a další významní hosté.

Projevy, které zazněly na I. nádvoří z úst čestných hostů byly pozitivní a povzbudivé, ale hlavně se shodovaly v jednom konstatování: Tak jako za první republiky k Pražskému hradu patřily legionářské jednotky, tak k němu nyní neodmyslitelně patří Hradní stráž.
Slavnostní nástup byl zakončen slavnostním pochodem nastoupených jednotek Hradní stráže před čestnými hosty. Nastoupeným jednotkám velel velitel Hradní stráže plukovník Radim Studený.
Oslavy pak pokračovaly tradičním Adventním koncertem Hudby Hradní stráže a Policie ČR v katedrále Sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kterého se zúčastnila i patronka Hradní stráže, paní Livia Klausová.

Po krásném zážitku z adventního koncertu se pozvaní hosté a příslušníci Hradní stráže přesunuli do Rothmayerova sálu, kde byly uděleny vzácným hostům a vybraným příslušníkům Hradní stráže záslužné kříže Vojenské kanceláře prezidenta republiky, pamětní medaile Československé obce legionářské a pamětní odznaky velitele Hradní stráže.
1
2
3
4
5
6