Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Zimní údržba - úklid sněhu na Praze 1
10-12-2010

Zimní údržba - úklid sněhu na Praze 1

Informační mapa, která znázorňuje rozdělení kompetencí při provádění zimního úklidu na chodnících a pěších komunikacích, je vystavena v Informačním centru městské části Praha 1.

Rozdělení mapy je na I. pořadí, barvou zelenou, které znázorňuje důležitá místa pro úklid (školy, školky, nemocnice, úřady, zastávky atd.), následuje ji II. pořadí méně frekventovaných míst, které dostalo barvu oranžovou, tato místa má na starosti firma CDV služby s.r.o. a zajišťuje ji MČ Praha 1. Místa, která jsou označena fialově, se neuklízí a barvou modrou jsou vyznačené prostory, kde úklid zajišťuje TSK a Pražské služby a.s.