Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
VOLBY 2010 - Jak mohou ve volbách do Zastupitelstva Městské části Praha 1 hlasovat občané jiných států?
7-10-2010

VOLBY 2010 - Jak mohou ve volbách do Zastupitelstva Městské části Praha 1 hlasovat občané jiných států?

Jste občanem členského státu Evropské unie a chcete využít svého práva a hlasovat do Zastupitelstva Městské části Praha 1? V tom případě je třeba, abyste splnil několik podmínek: alespoň ve druhý den voleb musíte dosáhnout věku nejméně 18 let a v den voleb musíte být přihlášen k trvalému pobytu na území Městské části Praha 1.

Pokud splňujete výše uvedené podmínky, je nutné, abyste požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, a to na oddělení správního řízení odboru občansko-správních agend Úřadu Městské části Praha 1, Vodičkova 32, 2. patro.

Žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů můžete podat do 13. října 2010 do 16:00 hodin.

Žádost můžete doručit:

a) písemně – v tom případě musí být doručena Úřadu Městské části Praha 1 do 13. října 2010 do 16.00 hod., je třeba v ní uvést, že žádáte o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, dále jméno, příjmení, datum narození, pro bližší identifikaci i místo trvalého pobytu (adresu);

b) osobně je možné podat žádost v pondělí nebo ve středu od 8:00 do 19:00 hodin na pracovišti oddělení správního řízení odboru občansko-správních agend, Vodičkova 32, Praha 1.

V případě osobní žádosti není písemná forma vyžadována, neboť příslušný pracovník učiní úřední záznam, ve kterém uvede všechny potřebné údaje. Je třeba, abyste mu předložil doklady, z kterých jsou tyto potřebné údaje zřejmé (např. průkaz o povolení k pobytu).

Pokud o zápis do dodatku nepožádáte, hlasovat ve volbách do zastupitelstva nemůžete!

Při samotném hlasování ve volební místnosti – v pátek 15. října 2010 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 16. října 2010 od 8:00 hodin do 14:00 hodin – musíte prokázat okrskové volební komisi ve volební místnosti svou totožnost a státní občanství členského státu EU, a to průkazem o povolení k pobytu, vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud nepředložíte tento doklad, nebude vám hlasování umožněno.