Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Skvělé ocenění pro Malostranskou besedu!
1-10-2010

Skvělé ocenění pro Malostranskou besedu!

PRAHA (1. října 2010) – Stavba roku 2010, Cena předsedy Senátu a Cena primátora hlavního města Prahy – to jsou ocenění, která získala ve čtvrtek večer rekonstrukce Malostranské besedy. Stala se tak jednoznačně nejúspěšnější stavbou v rámci soutěže Stavba roku 2010, kterou vyhlásila Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

Cílem soutěže bylo seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Do soutěže se mohly přihlásit stavby nové i rekonstrukce, pozemní stavby všeho druhu, urbanistické realizace i úpravy krajiny, stavby veřejné infrastruktury dopravní i technické, energetické i vodohospodářské stavby.

Vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo ve čtvrtek 30. září na 4. slavnostním Galavečeru Dnů stavitelství a architektury v Betlémské kapli. Odborná porota udělila cenu Stavba roku 2010 kromě Malostranské besedy ještě malé vodní elektrárně v Železném Brodě, kancelářskému centru Vinice v Pardubicích, letnímu koupališti v Hradci Králové a Centru sportu a zdraví v Olomouci, a to bez rozlišení pořadí.

Malostranská beseda získala ještě další ocenění: Cenu předsedy Senátu a Cenu primátora hlavního města Prahy. Stavbou desetiletí hlavního města se pak stal úsek metra trasy C Nádraží Holešovice – Ládví.

Rozsáhlá rekonstrukce Malostranské besedy, jejíž náklady dosáhly výše dvou set milionů korun, probíhala od roku 2006 do prosince minulého roku. Jejím cílem byly záchrana chátrající budovy, obnova její historické architektury a citlivá modernizace vnitřního vybavení. Rekonstrukce byla velmi náročná: budova byla osazena třemi novými věžemi a do prostřední z nich byl umístěn 160 kilogramů vážící zvon, ale problémy přinesl zejména úvodní průzkum. Ten odhalil nejen kritický stav například dřevěných konstrukcí krovu, ale zároveň objevil cenné stropní malby, malované rodové znaky či původní dřevěné podlahy a dlažbu. Sanace krovu proto byla podstatně náročnější a restaurování vzácných pozůstatků tak rekonstrukci prodloužilo. Výsledek ale určitě stojí za to.

S nápadem na navrácení věží na Malostranskou besedu oslovili v roce 2006 MČ Praha 1 architekt Malinský a ředitel Státního památkového ústavu Jerie. Velkou roli při rozhodování o podobě rekonstrukce pak sehrál průzkum veřejného mínění, který ukázal, že občané mají zájem o navrácení historické podoby Malostranské besedy s třemi věžemi.  Důležitý při zvažování tohoto zásadního kroku byl samozřejmě také názor památkářů, historiků, architektů či umělců.

Při výstavbě nových věží byl kladen důraz na respektování původního vzhledu historické budovy z roku 1636.
„Výjimečnost zadání spočívala ve skutečnosti, že jsme vraceli na objekt věže, které zde historicky již jednou byly. Velmi důležitou byla proto otázka znalosti původních konstrukcí a tvarosloví architektonických detailů,“ upřesnil autor řešení, architekt Jan Karásek z Ateliéru KAVA, který se specializuje na historické rekonstrukce.

Současným provozovatelem „Besedy“ je Malostranská beseda, a.s. „Ocenění velmi těší i nás. Zároveň nás motivuje k další práci. K tomu, abychom toto krásné místo, spjaté s historií Prahy i s naším mládím, naplnili životem, abychom z něj udělali místo, kam budou lidé chodit často a rádi,“ uzavřel Pavel Smeták, předseda představenstva Malostranská beseda, a.s.

Co je soutěž „Stavba roku“ ?

Stavba roku je součástí projektu Dny stavitelství a architektury. Jedná se už o osmnáctý ročník, jehož nominační večer proběhl 9. září. Organizátorem soutěže je Nadace ABF, organizátorem letošních Dnů stavitelství a architektury je agentura Czechproduction, s.r.o.

Titul Stavba roku je každoročně udělován pěti stavbám bez rozlišení pořadí. Při té příležitosti budou předány i zvláštní ceny - Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR, Cena primátora hl. m. Prahy, Cena ředitele Státního fondu rozvoje bydlení, Ceny ředitele Státního fondu životního prostředí ČR a Cena ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury.

Soutěž se koná pod záštitou předsedy Senátu PČR, ministra životního prostředí ČR, ministra pro místní rozvoj ČR, primátora hl. m. Prahy, ředitele Státního fondu rozvoje bydlení, ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury, ředitele Státního fondu životního prostředí ČR, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě.


Denní aktuální informace najdete na: http://www.praha1.cz

Malostranská beseda v Praze 1 - Stavba roku 2010

Foto a více informací najdete na adrese www.stavbaroku.cz