Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Svatováclavské duchovní zastavení 2010
20-9-2010

Svatováclavské duchovní zastavení 2010

K poctě sv. Václava, ochránce naší země, proběhne na Václavském náměstí v Praze dne 27. 9. 2010 Svatováclavské duchovní zastavení.

V předvečer svátku sv. Václava bude od 12 do 20 hod.probíhat na Václavském náměstí kulturní program a staročeské trhy.

V 17 hod. začne samotné Svatováclavské duchovní zastavení na kterém promluví významné osobnosti českého náboženského a především politického života (účast přislíbil arcibiskup pražský Dominik Duka, pozváni byli i předseda vlády Petr Nečas, starosta Prahy 1 Filip Dvořák a další) na téma "Co pro mne znamená sv. Václav jako státník".

Hodinové Svatováclavské duchovní zastavení doprovodí katedrální sbor a úryvky ze starobylé Kristiánovy legendy.
Už čtvrtý ročník (2006, 2007, 2008) Svatováclavského duchovního zastavení organizuje ve spolupráci s farností Matky Boží před Týnem a pražskými dominikány Sdružení přátel Václavského náměstí, které si klade za cíl Václavské náměstí znovu povýšit na prostor pro setkávání se společenským i duchovním rozměrem.
 

Svatováclavské slavnosti v Praze se uskuteční v pondělí 27.9.2010 od 12:00 do 20:00 hod. na Václavském náměstí pod sochou svatého Václava. SVATOVÁCLAVSKÉ DUCHOVNÍ ZASTAVENÍ - vystoupí katedrální sbor, promluví osobnosti církevního a především politického života. SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ - vystoupí skupiny Paduana Hispanika, Katka Thomková, Alison (Kraslice), Nová Sekce (Praha) . Na Svatováclavských slavnostech bude možno zakoupit víno z Templářských sklepů, Pivo Bakalář, upomínkové předměty, svařené víno, medovinu, kožené výrobky, staročeské pečivo a mnoho dalšího.

Svatováclavské slavnosti v Praze se uskuteční v pondělí 27.9.2010 od 12:00 do 20:00 hod. na Václavském náměstí pod sochou svatého Václava. SVATOVÁCLAVSKÉ DUCHOVNÍ ZASTAVENÍ - vystoupí katedrální sbor, promluví osobnosti církevního a především politického života. SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ - vystoupí skupiny Paduana Hispanika, Katka Thomková, Alison (Kraslice), Nová Sekce (Praha) . Na Svatováclavských slavnostech bude možno zakoupit víno z Templářských sklepů, Pivo Bakalář, upomínkové předměty, svařené víno, medovinu, kožené výrobky, staročeské pečivo a mnoho dalšího.  


(TENTO ALTERNATIVNÍ TEXTOVÝ OBSAH STRÁNKY JE URČEN PRO ČTECÍ ZAŘÍZENÍ OSOB SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI)

Svatováclavské slavnosti v Praze
Václavské náměstí
pod sochou svatého Václava
pondělí 27.9.2010 od 12:00 do 20:00

SVATOVÁCLAVSKÉ DUCHOVNÍ ZASTAVENÍ
od 17:00 do 18:00

Vystoupí katedrální sbor,
promluví osobnosti církevního
a především politického života,
zazní úryvky z Kristiánovy legendy.

SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ

Vystoupí skupiny:
Paduana Hispanika, Katka Thomková,
Alison (Kraslice), Nová Sekce (Praha)

Na Svatováclavských slavnostech bude možno zakoupit víno z Templářských sklepů, Pivo Bakalář, upomínkové předměty,
svařené víno, medovinu, kožené výrobky, staročeské pečivo a mnoho dalšího.

Svatováclavský chorál
(původní text z druhé poloviny 14. století)

Svatý Václave, vévodo české země,
kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha!
Kriste, eleison.

Ty jsi dědic české země,
rozpomeň se na své plémě,
nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave!
Kriste, eleison.

Pomoci my tvé žádáme, smiluj se nad námi,
utěš smutné, zažeň vše zlé, svatý Václave!
Kriste, eleison.

Nebeské jest dvorstvo krásné,
blaze tomu, kdo tam dojde,
v život věčný, oheň jasný Svatého Ducha.
Kriste, eleison.

Maria, Matko žádoucí, Tys Královna všemohoucí,
prosiž za nás, za křesťany, svého Syna, Hospodina!
Kriste, eleison.

Andělé svatí nebeští, račte nás k sobě přivésti,
tam, kde chvála nepřestává věčného Boha.
Kriste, eleison.

Všichni svatí, za nás proste, zahynouti nám nedejte,
svatý Víte, svatý Norberte, svatý Zikmunde, svatý Prokope,
svatý Vojtěše, svatý Jene Nepomucký, svatá Ludmilo,
svatá Anežko, svatý Václave!
Kriste, eleison.

Bohu Otci chválu vzdejme, svatým křížem se žehnejme:
Ve jménu Otce i Syna jeho i Ducha svatého.
Kriste, eleison.