Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Přehled formulářů podle odborů

Odbor Kancelář starosty

Program regenerace MPR a MPZ

Dotační titul MK ČR - Anketní dotazník k Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2009
regenerace-anketni-dotaznik-na-2009.doc - 96,50 KB

Odbor Útvar tajemníka

Žádost o náhradu mzdy nebo platu člena Jednotky sboru dobrovolných hasičů Městské části Praha 1

Zadost_o_nahradu_mzdy_nebo_platu_clena_JSDH.pdf - 24,12 KB
Zadost_o_nahradu_mzdy_nebo_platu_clena_JSDH.doc - 25,50 KB

Potvrzení o účasti na cvičení člena Jednotky sboru dobrovolných hasičů Městské části Praha 1

Potvrzeni_o_ucasti_na_cviceni_clena_JSDH.pdf - 44,88 KB
Potvrzeni_o_ucasti_na_cviceni_clena_JSDH.doc - 25,50 KB

Žádost o vystavení lustračního osvědčení

lustracni_osvedceni.doc - 4,87 KB

Čestné prohlášení (pro jmenování vedoucích úředníků dle lustračního zákona)

cestne_prohlaseni_podle_lustr_zakona.doc - 8,81 KB

Přihláška do výběrového řízení

prihlaska_do_vyberoveho_rizeni.doc - 22,50 KB

Životopis (Evropský formulář životopisu)

zivotopis.doc - 45,50 KB

Přihláška za přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 1

Prihlaska_za_Prisediciho_Obvodniho_soudu_pro_Prahu_1.pdf - 190,25 KB
Prihlaska_za_Prisediciho_Obvodniho_soudu_pro_Prahu_1.doc - 37,00 KB

Odbor finanční

Ohlášení MP za užívání veřejného prostranství

Ohlaseni_uzivani_verejneho_prostranstvi_2011.doc - 95,50 KB

Ohlášení k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Formular_OHLASENI_K_MP_ZA_LAZENSKY_NEBO_REKREACNI_POBYT_novy.pdf - 209,94 KB
Formular_OHLASENI_K_MP_ZA_LAZENSKY_NEBO_REKREACNI_POBYT_novy.doc - 34,50 KB

Hlášení k MP za lázeňský nebo rekreační pobyt

HLASENI_K_MP_ZA_LAZENSKY_NEBO_REKREACNI_POBYT.doc - 32,00 KB

Ohlášení poplatníka k MP ze vstupného

OHLASENI_poplatnika_k___MP__ze_vstupneho.doc - 32,00 KB

Hlášení k místnímu poplatku ze vstupného

HLASENI__K__MP__ze__VSTUPNEHO.doc - 33,00 KB

Ohlášení MP z ubytovací kapacity

Formular_OHLASENI_MP_Z_UBYTOVACI_KAPACITY_novy.pdf - 207,50 KB
Formular_OHLASENI_MP_Z_UBYTOVACI_KAPACITY_novy.doc - 32,50 KB

Hlášení k MP z ubytovací kapacity

HLASENI_K_MP_Z_UBYTOVACI_KAPACITY.doc - 29,50 KB

Ohlášení k MP ze psů právnická osoba

formular__pes__PO.doc - 34,50 KB

Ohlášení k MP ze psů fyzická osoba

formular__pes__FO.doc - 34,50 KB

Žádost o povolení tomboly

Zadost_o__povoleni__TOMBOLY_2012.doc - 36,00 KB

Odbor matrik

Dotazník k uzavření manželství (TISKNOUT POUZE NA A3 OBOUSTRANNĚ)

Dotaznik_2017.pdf - 1381,89 KB

Žádost o sňatek mimo úředně určenou oddací síň s prohlášením

Zadost__o__snatek__mimo_misto_mimo_dobu.pdf - 187,07 KB
Zadost__o__snatek__mimo_misot_mimo_dobu.doc - 42,50 KB

Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku

Zadost_o_vydanic_cirkevniho_osvedceni.pdf - 166,36 KB
Zadost_o_vydani_cirkevniho_osvedceni.doc - 51,50 KB

Dotazník k registrovanému partnerství (TISKNOUT OBOUSTRANNĚ)

Dotaznik_RP_2017.pdf - 40,21 KB

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Zadost__o__vydani__PZ.pdf - 153,32 KB
Zadost_o_vydani_PZ.doc - 38,00 KB

Žádost o změnu jména a příjmení

formular_zadost_o_zmenu__jmena_a__prijmeni.pdf.pdf - 88,66 KB
formular_zadost__o__zmenu__jmena_a__prijmeni.doc - 33,50 KB

Žádost o změnu příjmení po rozvodu

Zadost_o_zmenu_prijmeni_po_rozvodu.pdf - 139,36 KB
Zadost_o_zmenu_prijmeni_po_rozvodu.doc - 32,50 KB

Žádost o změnu jména a příjmení nezletilého

formular_o_zmenu_jmena_a_prijmeni_nezletileho_ditete.doc.pdf - 89,06 KB
formular_o_zmenu_jmena_a_prijmeni_nezletileho_ditete.doc.doc - 36,00 KB

Souhlas otce se změnou jména a příjmení nezletilého

Souhlas_otce_se_zmenou_jmena_prijmeni_nezletileho_ditete.pdf - 163,91 KB
Souhlas_otce_se_zmenou_jmena_prijmeni_sveho_nezletileho_ditete.doc - 27,50 KB

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru

Muzsky_tvar_prijmeni.pdf - 156,40 KB
Muzsky_tvar_prijmeni.doc - 37,50 KB

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru, které je již zapsané v matriční knize

Muzsky_tvar_prijmeni_zapsany.pdf - 156,38 KB
Muzsky_tvar_prijmeni_zapsany.doc - 37,50 KB

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru pro nezletilé dítě

formular_pro_hlaseni_ova_dite.pdf - 143,94 KB
formular_pro_hlaseni_ova_-dite.doc - 32,50 KB

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru-dodatečná uprava

Dodatecna_uprava_prijmeni_v_muzskem_tvaru.pdf - 52,38 KB
Dodatecna_uprava_prijmeni_v_muzskem_tvaru.doc - 26,00 KB

Prohlášení o užívání dvou jmen pro osobu narozenou do 31.12.1949

Prohlaseni_o_uzivani_dvou_jmen_do_roku_1949.pdf - 30,71 KB
Prohlaseni_o_uzivani_dvou_jmen_do_roku_1949.doc - 53,00 KB

Prohlášení o užívání dvou jmen pro osobu narozenou po 1.1.1950

Prohlaseni_o_uzivani_dvou_jmen_po_roce_1950.pdf - 30,34 KB
Prohlaseni_o_uzivani_dvou_jmen_po_roce_1950.doc - 36,50 KB

Prohlášení o užívání dvou jmen pro nezletilé dítě

Prohlaseni_o_uzivani_dvou_jmen_pro_nezletile_dite.pdf - 33,93 KB
Prohlaseni_o_uzivani_dvou_jmen_pro_nezletile_dite.doc - 59,50 KB

Zápis narození

zm_zadost__zapis_narozeni.pdf - 185,77 KB
zm_zadost__zapis_narozeni.doc - 42,00 KB

Zápis uzavření manželství

zm_zadost_zapis_manzelstvi.pdf - 188,66 KB
zm_zadost_zapis_manzelstvi.doc - 49,50 KB

Zápis partnerství

zm_zadost_zapis_partnerstvi.pdf - 179,76 KB
zm_zadost_zapis_partnerstvi.doc - 39,00 KB

Zápis úmrtí

zm_zapis_umrti.pdf - 177,15 KB
zm_zapis_umrti.doc - 35,00 KB

Žádost o vydání duplikátu rodného listu

Zadost_o_matricni_doklad_vypis.pdf - 211,83 KB
Zadost_o_matricni_doklad_vypis.doc - 43,50 KB

Žádost o vydání oddacího listu

Zadost_o_duplikat_OL.pdf - 41,58 KB
Zadost_o_duplikat_OL.doc - 39,50 KB

Žádost o vydání duplikátu dokladu o registrovaném partnerství

Zadost_o_duplikat_RP.pdf - 250,97 KB
Zadost_o_duplikat_RP.doc - 40,00 KB

Žádost o vydání duplikátu ÚL

Zadost_o_druhopis_UL.pdf - 257,42 KB
Zadost_o_druhopis_UL.doc - 43,50 KB

Žádost o vydání doslovného výpisu z knihy úmrtí

Zadost_o_vydani_doslovneho_vypisu_z_KU.pdf - 258,22 KB
Zadost_o_vydani_doslovneho_vypisu_z_KU.doc - 44,00 KB

Žádost o nahlédnutí do knihy úmrtí

Zadost_o_nahlednuti_do_KU.pdf - 255,51 KB
Zadost_o_nahlednuti_do_KU.doc - 42,00 KB

Dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení s prohlášením

zadost_a_dotaznik_s_prohlasenim.pdf - 413,02 KB
zadost_a_dotaznik_s_prohlasenim.doc - 55,50 KB

Dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení pro nezletilé dítě s prohlášením

zadost_a_dotaznik_dite.pdf - 57,81 KB
zadost_a_dotaznik_dite.doc - 53,00 KB

Prohlášení o státním občanství

prohlaseni_o_SO_rodic.pdf - 148,54 KB
prohlaseni_o_SO_rodic.doc - 34,00 KB

Prohlášení o nabytí SO ČR dle § 31

prohlaseni_31.pdf - 119,09 KB
prohlaseni_31.doc - 35,00 KB

Prohlášení o nabytí SO ČR dle § 32

prohlaseni_32.pdf - 119,86 KB
prohlaseni_32.doc - 36,00 KB

Prohlášení o nabytí SO ČR dle § 34

prohlaseni_o_nabyti_par_34.pdf - 168,12 KB
prohlaseni_o_nabyti_par_34.doc - 34,00 KB

Prohlášení o nabytí SOCŘ dle § 35

prohlaseni_35.pdf - 118,47 KB
prohlaseni_35.doc - 33,50 KB

Odbor dopravy

Žádost o zařazení lokality do nařízení hl.m.Prahy, kterým se vydává tržní řád

Chci_pozadat_o_zarazeni_do_trzniho__radu_doc.pdf - 186,31 KB
Chci_pozadat_o_zarazeni_do_trzniho__radu_doc.doc - 90,50 KB

Žádost o zábor pro předzahrádku, tržiště, příležitostný trh

Chci_pozadat_o_zabor_pro_restauracni_predzahradku_trhy_trziste_doc.pdf - 168,57 KB
Chci_pozadat_o_zabor_pro_restauracni_predzahradku_trhy_trziste_doc.doc - 51,00 KB

Žádost o zábor pro pevný stánek

Chci_pozadat_o_zabor_pro_pevny_stanek_doc.pdf - 157,43 KB
Chci_pozadat_o_zabor_pro_pevny_stanek_doc.doc - 111,00 KB

Žádost o zábor pro individ.prodej, výstavky, okrasná zeleň apod.

Chci_pozadat_o_zabor_pro_idividual_prodej-okrasna_zelen_doc.pdf - 155,97 KB
Chci_pozadat_o_zabor_pro_idividual_prodej-okrasna_zelen_doc.doc - 41,00 KB

Žádost o zábor pro reklamní zařízení ( stojky typu "A" )

Chci_pozadat_o_zabor_pro_reklamni_zarizeni_doc.pdf - 223,00 KB
Chci_pozadat_o_zabor_pro_reklamni_zarizeni_doc.doc - 41,50 KB

Žádost o akci nebo veřejnou produkci na veřejném prostranství (reklamní, sportovní apod.)

Chci_pozadat_o_zabor_pro_akce_kulturni_sportovni_reklamni_doc.pdf - 199,34 KB
Chci_pozadat_o_zabor_pro_akce_kulturni_sportovni_reklamni_doc.doc - 43,50 KB

Žádost o připojení k místní komunikaci II. a III.třídy

Pripojeni_k_mistni_komunikaci_102017.pdf - 224,46 KB
Pripojeni_k_mistni_komunikaci_102017.doc - 44,50 KB

Žádost o souhlas k vjezdu na pěší zónu (Dlouhodobý souhlas)

ODOP_Formular_DS_na_pesi_zonu_NEU_01102016_ps.pdf - 329,42 KB
ODOP_Formular_DS_na_pesi_zonu_NEU_01102016_ps.doc - 31,50 KB

Žádost o souhlas k vjezdu na pěší zónu (Krátkodobý souhlas)

ODOP_formular_KS_2017_Va.pdf - 222,46 KB
ODOP_formular_KS_2017_Va.doc - 27,50 KB

Žádost o stavební zábor,výkopy apod.

Stavebni_zabor_102017_KL.pdf - 379,34 KB
Stavebni_zabor_102017_KL.doc - 34,00 KB

Žádost o zábor pro filmovou a TV tvorbu

Zadost_o_zabor_pro_filmovou_a_TV_tvorbu(1).pdf - 731,20 KB
Zadost_o_zabor_pro_filmovou_a_TV_tvorbu(1).doc - 42,00 KB

Žádost o vyhrazené parkoviště pro zdravotně postiženou osobu

Zadost_o_vyhrazene_parkoviste_pro_zdravotne_postizenou_osobu_2017_Va.pdf - 133,68 KB
Zadost_o_vyhrazene_parkoviste_pro_zdravotne_postizenou_osobu_2017_Va.doc - 27,50 KB

Žádost o prodloužení vyhrazeného parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou

Zadost_o_noveho_vyhr_park_mista_pro_osobu_zdrav_post_2017_Va.pdf - 132,11 KB
Zadost_o_noveho_vyhr_park_mista_pro_osobu_zdrav_post_2017_Va.doc - 28,00 KB

ZPS Potvrzení o přijmu ze závislé činnosti

ZPS_formular_prijem_ze_zavisle_cinnosti.pdf - 162,85 KB
ZPS_formular_prijem_ze_zavisle_cinnosti.doc - 33,00 KB

Odbor občansko správních agend

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému

Zadost_o_poskytnuti_udaju_z_informacniho_systemu.pdf - 143,43 KB

Žádost o poskytnutí informace

Zadost_o_poskytnuti_informace_2011_II.doc - 25,50 KB

Žádost o vydání rybářského lístku

Formular_k_rybarskemu_listku.pdf - 58,83 KB

žádost o zrušení trvalého pobytu

tp.pdf - 229,02 KB
tp.doc - 52,00 KB

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Žádost o finanční pomoc formou daru

Zadost_o_dar_2014.pdf - 95,56 KB

Žádost o poskytnutí slevy na nájemném v bytě MČ Praha 1

2013_Zadost_o_slevu_na_najemnem.pdf - 93,70 KB

Žádost o finanční pomoc formou slevy na nájemném

Zadost_o_financni_pomoc_formou_slevy_na_najemnem.pdf - 102,83 KB

Žádost o nájem bytu ze sociální rezervy

2015_Zadost_o_najem_bytu_ze_soc._rezervy.pdf - 201,53 KB

Čestné prohlášení k žádosti o byt ze sociální rezervy

2015_Cestne_prohlaseni_k_zadosti_o_byt.pdf - 68,28 KB

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ze sociální rezervy

2015_Oduvodneni_potrebnosti_dalsiho_uzivani_bytu.pdf - 271,39 KB

Čestné prohlášení k žádosti o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ze sociální rezervy

2015_Cestne_prohlaseni_k_oduvodneni_potrebnosti.pdf - 68,20 KB

Žádost o přidělení obytné místnosti

2015_Zadost_o_prideleni_obytne_mistnosti.pdf - 129,62 KB

Čestné prohlášení k žádosti o přidělení obytné místnosti

2015_Cestne_prohlaseni_k_zadosti_o_prideleni_obytne_mistnosti.pdf - 66,73 KB

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu - ZPD žádá za poživatele dávek

ZPD_zada__za_pozivatele_davek.pdf - 21,10 KB

Žádost o ustanovení příjemce důchodu - ZPD žádá poživatel dávek

ZPD_zada_pozivatel_davek.pdf - 20,54 KB

Potvrzení lékaře k ZPD

Lékařské potvrzení k žádosti o určení zvláštního příjemce důchodu
Potvrzeni_lekare_k_ZPD.pdf - 10,95 KB

Oddělení školství

Vyhodnocení grant volný čas 2015

Vyhodnoceni_grantu_volny_cas_2015.doc - 56,00 KB

Žádost o dotaci volný čas 2016

Zadost_dotace_volny_cas_2016.doc - 87,50 KB

Čestná prohlášení k žádosti o dotaci MČ Praha 1

Cestne_prohlaseni_de_minimis.doc - 54,50 KB

Vyhodnocení dotace volný čas 2016

Vyhodnoceni_dotace_volny_cas_2016.doc - 56,50 KB

Oddělení sportu

Zásady pro spolupořadatelství MČ P1 při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2019

Zasady_pro_spoluporadatelelstvi_sport_2019.pdf - 402,50 KB
Zasady_pro_spoluporadatelelstvi_sport_2019.doc - 66,00 KB

Žádost o spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu - fyzická osoba

Zadost_o_spoluporadatelstvi_v_oblasti_sportu_na_rok_2019_MC_P1_-_FO.pdf - 246,22 KB
Zadost_o_spoluporadatelstvi_v_oblasti_sportu_na_rok_2019_MC_P1_-_FO.doc - 78,00 KB

Žádost o spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu - právnická osoba

Zadost_o_spoluporadatelstvi_v_oblasti_sportu_na_rok_2019_MC_P1_-_PO.pdf - 249,94 KB
Zadost_o_spoluporadatelstvi_v_oblasti_sportu_na_rok_2019_MC_P1_-_PO.doc - 79,50 KB

Vyhodnocení spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu - fyzická osoba

Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_v_oblasti_sportu_MC_P1_-_FO_2019.pdf - 139,63 KB
Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_v_oblasti_sportu_MC_P1_-_FO_2019.doc - 56,50 KB

Vyhodnocení spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu - právnická osoba

Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_v_oblasti_sportu_MC_P1_-_PO_2019.pdf - 140,51 KB
Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_v_oblasti_sportu_MC_P1_-_PO_2019.doc - 46,50 KB

Vyhlášení dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2019

vyhlaseni_dotace_sport_2019.pdf - 517,79 KB
vyhlaseni_dotace_sport_2019.doc - 46,50 KB

Pravidla pro poskytnutí dotace v oblasti sportu pro rok 2019

pravidla_poskytnuti_dotace_2019.pdf - 553,80 KB
pravidla_poskytnuti_dotace_2019.doc - 56,00 KB

Žádost o poskytnutí dotace v oblasti sportu pro rok 2019

zadost_o_dotaci_sport_2019.pdf - 207,48 KB
zadost_o_dotaci_sport_2019.doc - 59,00 KB

Vyúčtování finančních prostředků přidělených v rámci dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2019

vyuctovani_dotace_sport_2019.pdf - 191,63 KB
zadost_dotace_sport_2019_gdpr.doc - 59,00 KB

Oddělení kultury

Zásady pro spolupořadatelství 2019

zasady_pro_spoluporadatelstvi_v_oblasti_kultury_a_volneho_casu_2019.pdf - 562,14 KB

Žádost o spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2019 – FO

zadost_o_spoluporadatelstvi_kultura_FO_-_2019.doc - 71,50 KB

Žádost o spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2019 – PO

zadost_o_spoluporadatelstvi_kultura_PO_-_2019.doc - 78,50 KB

Vyhodnocení spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2019 – FO

vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_kultura_FO_-_2019.doc - 56,00 KB

Vyhodnocení spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2019 – PO

vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_kultura_PO_-_2019.doc - 46,00 KB

Vyhlášení dotačního programu pro oblast kultury pro rok 2019

dotace_kultura_2019_-_vyhlaseni_dotacniho_programu.pdf - 182,44 KB

Zásady dotačního programu pro oblast kultury pro rok 2019

dotace_kultura_2019_-_zasady_dotacniho_programu.pdf - 607,46 KB

Žádost o dotaci v oblasti kultury pro rok 2019 - FO

zadost_o_dotaci_MC_P1_kultura_FO_-_2019.doc - 87,50 KB

Žádost o dotaci v oblasti kultury pro rok 2019 - PO

zadost_o_dotaci_MC_P1_kultura_PO_-_2019.doc - 87,50 KB

Vyhodnocení dotace v oblasti kultury pro rok 2019 - FO

vyhodnoceni_dotace_MC_P1_kultura_FO_-_2019.doc - 42,00 KB

Vyhodnocení dotace v oblasti kultury pro rok 2019 - PO

vyhodnoceni_dotace_MC_P1_kultura_PO_-_2019.doc - 43,50 KB

Vyhlášení dotačního programu v oblasti spolků pro rok 2019

dotace_spolky_2019_-_vyhlaseni_dotacniho_programu.pdf - 181,83 KB

Zásady dotačního programu v oblasti spolků pro rok 2019

dotace_spolky_2019_-_zasady_dotacniho_programu.pdf - 601,27 KB

Žádost o dotaci v oblasti spolků pro rok 2019 - PO

zadost_o_dotaci_MC_P1_spolky_PO_-_2019.doc - 88,00 KB

Vyhodnocení dotací v oblasti spolků pro rok 2019 - PO

vyhodnoceni_dotace_MC_P1_spolky_PO_-_2019.doc - 43,50 KB

Vyhlášení dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019

dotace_OKD_2019_-_vyhlaseni_dotacniho_programu.pdf - 180,87 KB

Zásady dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019

dotace_OKD_2019_-_zasady_dotacniho_programu.pdf - 491,25 KB

Žádost o dotaci na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019

zadost_o_dotaci_MC_P1_OKD_-_2019.doc - 53,50 KB

Vyhodnocení dotací na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019

vyhodnoceni_dotace_MC_P1_OKD_-_2019.doc - 36,00 KB

Odbor technické a majetkové správy

Žádost o splátkový kalendář za dlužné nájemné a služby

Přesná dlužná částka bude vyplněna po projednání s Finančním odborem.
OTMS_Zadost_o_splatkovy_kalendar.doc - 28,50 KB

Žádost o nájem bytu ze sociální rezervy

Zadost_o_najem_bytu_ze_socialni_rezervy.pdf - 23,00 KB
Zadost_o_najem_bytu_ze_socialni_rezervy.xls - 37,00 KB

Pronájem nebytových prostor

Podrobný návod k řešení včetně příslušných formulářů je na http://reality.praha1.cz

Žádost o změnu doby nájmu nebytových prostor

Usnesení číslo UR09_0714 ze dne 29.6.2009 v návaznosti na UR09_0458 ze dne 11.5.2009
zadost_o_zmenu_doby_najmu_NP(1).doc - 31,50 KB

Žádost o společný nájem bytu

Formular_Zadost_o_spolecny_najem_bytu_dle_NOZ.pdf - 2790,59 KB
Formular_Zadost_o_spolecny_najem_bytu_dle_NOZ.doc - 72,00 KB

Prodlužování doby nájmu u bytů na dobu určitou

Usnesení číslo UR09_1077 ze dne 12.10.2009
Zadost_o_prodlouzeni_doby_najmu_bytu.doc - 27,00 KB

Žádost o snížení nájmu z bytu

Usnesení číslo UR10_0396 ze dne 30.3.2010
Zadost_o_snizeni_najmu_z_bytu_formular.doc - 91,50 KB

Odbor životního prostředí

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - právnická osoba

Formular_Zadost_PO.doc - 96,50 KB

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - fyzická osoba

Formular_Zadost_FO.doc - 75,00 KB

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - oznámení změn a doplnění

Formular_Oznameni_zmen_(1).doc - 40,50 KB

Žádost o povolení sportovní, kulturní akce, filmování, apod. na ploše veřejné zeleně

formular_zadost_akce_v_zeleni_a_ohlaseni_uzivani_ver_prostr(2).doc - 45,50 KB

Žádost o povolení používání naftových agregátů a kompresorů na stavbách a při filmování

zadost_o_naftovy_agregat(1).doc - 30,00 KB

Žádost o povolení vjezdu do parků ve správě MČ Praha 1

Formular_zadosti_k_vjezdu_do__parku(1).doc - 27,00 KB

Oznámení o konání veřejného vystoupení zvířat (FO, PO)

Oznameni_o_poradani_verejneho_vystoupeni_zvirat(1).doc - 46,00 KB

Žádost o konání svodu zvířat

Formular___svod.doc - 45,50 KB

Formulář žádosti o vynětí ze ZPF

formular_zadosti_vyneti_ZPF.doc - 26,00 KB

Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci z hlediska ochrany životního prostředí

formular_zadosti_stanovisko_ke_stavbe_zivotni_prostredi(1).doc - 27,50 KB

Žádost o povolení ke kácení

Formular_zadost_kaceni(2).doc - 29,00 KB

Žádost o vydání loveckého lístku

formular_zadost_lovecky__listek.doc - 47,50 KB

Odbor výstavby


Formuláře žádostí, vyplývajících z prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., včetně obsahu dokumentace, která je k nim předepsána.

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Příloha 1 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

1-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-umisteni-stavby.doc - 105,00 KB

Příloha 2 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

2-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vyuziti-uzemi.doc - 102,00 KB

Příloha 3 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ

3-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vlivu-uzivani-stavby-na-uzemi.doc - 95,50 KB

Příloha 4 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ

4-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-deleni-nebo-scelovani-pozemku.doc - 96,00 KB

Příloha 5 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

5-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-ochrannem-pasmu.doc - 91,00 KB

Příloha 6 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

6-Zadost-o-vydani-spolecneho-UR-a-SP.doc - 100,00 KB

Příloha 7 - ŽÁDOST O ÚZEMNÍ SOUHLAS

7-Zadost-o-uzemni-souhlas.doc - 94,50 KB

Příloha 8 - OHLÁŠENÍ STAVBY

8-Ohlaseni-stavby.doc - 96,00 KB

Příloha 9 - ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

9-Zadost-o-stavebni-povoleni.doc - 94,00 KB

Příloha 10 - OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU s certifikátem autorizovaného inspektora

10-Oznameni-stavebniho-zameru-s-certifikatem-autorizovaneho-inspektora.doc - 94,50 KB

Příloha 11 - OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY

11-Oznameni-o-uzivani-stavby.doc - 96,00 KB

Příloha 12 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU

12-Zadost-o-vydani-kolaudacniho-souhlasu.doc - 96,50 KB

Příloha 13 - ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY

13-Zadost-o-povoleni-predcasneho-uzivani-stavby.doc - 97,50 KB

Příloha 14 - OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY

14-Oznameni-zmeny-v-uzivani-stavby.doc - 89,00 KB

Příloha 15 - OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ

15-Ohlaseni-odstraneni.doc - 93,50 KB

Formuláře žádostí, vyplývajících z prováděcích předpisů k vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb., včetně obsahu dokumentace, která je k nim předepsána.

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu ve znění pozdějších předpisů.

Příloha 1 - ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI

Priloha_1___Zadost_o_povoleni_k_nakladani_s_povrch.doc - 93,50 KB

Příloha 2 - ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Priloha_2___Zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich_.doc - 59,00 KB

Příloha 3 - ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH

Priloha_3___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadni.doc - 72,50 KB

Příloha 4 - ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH

Priloha_4___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadni.doc - 82,50 KB

Příloha 5 - ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Priloha_5___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadni.doc - 67,50 KB

Příloha 6 - ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Priloha_6___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadni.doc - 75,50 KB

Příloha 7 - ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM

Priloha_7___Zadost_o_povoleni_k_nekterym_cinnostem.doc - 62,50 KB

Příloha 8 - ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM

Priloha_8___Zadost_o_stavebni_povoleni_k_vodnim_di.doc - 102,00 KB

Příloha 9 - ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD, STUDNI NEBO JINÉMU VODNÍMU DÍLU POTŘEBNÉMU K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Priloha_9___Zadost_o_stavebni_povoleni_k_domovni_c.doc - 84,50 KB

Příloha 10 - ŽÁDOST O POVOLENÍ K UŽÍVÁNÍ VODNÍCH DĚL

Priloha_10___Zadost_o_povoleni_k_uzivani_vodnich_d.doc - 58,00 KB

Příloha 11 - ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY DO KANALIZACE

Priloha_11___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadn.doc - 71,50 KB

Příloha 12 - ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

Priloha_12___Zadost_o_udeleni_souhlasu____17_vodni.doc - 58,50 KB

Příloha 13 - ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

Priloha_13___Zadost_o_vyjadreni____18_vodniho_zako.doc - 40,00 KB

Příloha 14 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU K UŽÍVÁNÍ VODNÍHO DÍLA

Priloha_14___Zadost_o_vydani_kolaudacniho_souhlasu.doc - 66,00 KB

Příloha 15 – OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY VODNÍHO DÍLA

Priloha_15___Oznameni_o_uzivani_stavby_vodniho_dil.doc - 53,50 KB

Příloha 16 - OHLÁŠENÍ

Priloha_16___Ohlaseni____15a_vodniho_zakona_a___10.doc - 63,00 KB

Příloha 17 - ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ KE STUDNI

Priloha_17___Zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich.doc - 89,50 KB

Příloha 18 - ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČOV

Priloha_18___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadn.doc - 96,00 KB

Příloha 19 - ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČOV

Priloha_19___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadn.doc - 104,00 KB

Příloha 20 - OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EO

Priloha_20___ohlaseni_vodnich_del_urcenych_pro_cis.doc - 82,50 KB

Příloha 21 - ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE

Priloha_21___Zadost_o_stanoveni_ochranneho_pasma_v.doc - 81,00 KB

Příloha 22 - ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA

Priloha_22___Zadost_o_stanoveni_ochranneho_pasma_v.doc - 67,00 KB

Příloha 23 – ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Priloha_23___Zadost_o_stanoveni_zpusobu_a_podminek.doc - 76,00 KB

Příloha 24 – ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK

Priloha_24___Zadost_o_stanoveni_podminek_pro_pouzi.doc - 94,50 KB

Příloha 25 – ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ MANIPULAČNÍHO ŘÁDU VODNÍHO DÍLA

Priloha_25___Zadost_o_schvaleni_manipulacniho_radu.doc - 57,00 KB

Odbor živnostenský

Níže uvedené formuláře slouží podnikatelům ke splnění jejich oznamovacích povinností při zahájení a v průběhu živnostenského podnikání. Aktuální formuláře jsou dostupné zde.

Podávat přihlášky k daňové registraci (pouze k daním z příjmů a silniční dani) a oznamovat změny registračních údajů na živnostenských úřadech lze pouze na tiskopisech vydaných Ministerstvem financí.

E-podání: 

Aplikaci k vytvoření a odeslání elektronického JRF a tiskopisů Ministerstva financí naleznete na RŽP.

Aktualizace formulářů proběhla v říjnu 2017

Základní JRF pro fyzickou osobu

MPO_FO.pdf - 152,06 KB

Pokyny k základnímu JRF pro fyzickou osobu

Pokyny----FO--vzor-c--12--_2017-10-01_.doc - 133,00 KB

Základní JRF pro právnickou osobu

MPO_PO.pdf - 147,58 KB

Pokyny k základnímu JRF pro právnickou osobu

Pokyny----PO-vzor-c--10--_2017-10-01_.doc - 127,50 KB

Změnový list

MPO_ZL.pdf - 149,32 KB

Pokyny ke změnovému listu

Pokyny----ZL-vzor-c--13--_2017-10-01_.doc - 143,00 KB

Seznam oborů činnosti náležejících do živnosti volné

CRM_2015_Seznam_oboru_nalezici_do_zivnosti_volne.pdf - 103,78 KB

Prohlášení odpovědného zástupce

MPO_POZ_1.pdf - 127,09 KB

Odštěpný závod

MPO_OdstepZavod.pdf - 123,87 KB

Příloha - Předmět podnikání

CRM_2014_Priloha_predmet_podnikani.pdf - 64,42 KB

Příloha - Provozovny

CRM_2014_Priloha_provozovna.pdf - 102,19 KB

Příloha - Statutární orgán

MPO_SOR.pdf - 136,90 KB

Příloha - Statutární orgán právnická osoba

MPO_SOR_PO.pdf - 139,97 KB

Příloha - Odpovědný zástupce

MPO_OZ.pdf - 147,66 KB

Příloha pro správu sociálního zabezpečení

MPO_SSZ_01_01_2019.pdf - 245,62 KB
upr-Pokyny-SSZ_-1-opr_.doc - 109,00 KB

Přihláška k registraci pro fyzické osoby (Finanční úřad)

CRM_2017_FU_Prihlaska_k_registraci_pro_fyzicke_osoby.pdf - 191,12 KB

Přihláška k registraci pro právnické osoby (Finanční úřad)

CRM_2017_FU_Prihlaska_k_registraci_pro_pravnicke_osoby.pdf - 191,00 KB

Příloha k přihlášce k registraci / Vlastníci právnické osoby, která má sídlo v zahraničí, ale skutečné místo vedení v ČR (Finanční úřad)

priloha004.pdf - 165,74 KB

Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny (Finanční úřad)

CRM_2017_FU_Platcovy_pokladny.pdf - 140,43 KB

Příloha k přihlášce k registraci - Organizační složky obchodního závodu (Finanční úřad)

CRM_FU_2015_Priloha_k_prihlasce_k_registraci_Organizacni_slozky_obchodniho_zavodu.pdf - 84,92 KB

Oznámení o změně registračních údajů (Finanční úřad)

CRM_FU_2016_Oznameni-o-zmene-registracnich-udaju(1).pdf - 105,79 KB

Žádost o zrušení registrace (Finanční úřad)

CRM_FU_2015_Zadost_o_zruseni_registrace.pdf - 100,16 KB

Zvláštní příloha pro Finanční úřad

CRM_FU_2015_Zvlastni_priloha_pro_Financni_urad.pdf - 100,27 KB

Žádost o výpis z Živnostenského rejstříku

zadost_o_Vypis_1.doc - 44,50 KB