Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Registrační autorita První certifikační autorita a.s.

  Městská část Praha 1 je registračním místem veřejné registrační autority
První certifikační autorita a.s.

První certifikační autorita, a. s.

Služby poskytované Informační kanceláří ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18 byly počínaje dnem 17. září 2012 rozšířeny o vydávání certifikátů pro elektronický podpis – o Veřejnou Registrační autoritu společnosti První certifikační autorita, a.s.

Na této Veřejné registrační autoritě je možné získat všechny typy certifikátů. Informace o náležitostech žádosti, ceník a veškeré podrobnosti o službě vydání certifikátů získáte na webových stránkách společnosti První certifikační autorita, a.s. www.ica.cz Odkaz na externí stránky

V zájmu bezproblémového odbavení si termín návštěvy registrační autority dohodněte předem na níže uvedených kontaktech: 

Jméno Email Telefon
Ondřej Hála ondrej.hala@praha1.cz 221 097 358
Tomáš Hanzel tomas.hanzel@praha1.cz 221 097 361
Pavla Sedláčková pavla.sedlackova@praha1.cz 221 097 643
Jolana Lizanová jolana.lizanova@praha1.cz 221 097 311
PhDr. Monika Raimanová, MBA monika.raimanova@praha1.cz 221 097 647


Registrační autorita je umístěna v Informační kanceláři v přízemí budovy úřadu.