Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Magazín PRAHA 1

2018

Redakční rada magazínu a čtrnáctideníku Praha 1

Šéfredaktor:

MgA. Veronika Blažková

tisková mluvčí - vedoucí odd.vnějších vztahů ÚMČ Praha 1 
tel.: 221 097 800, e-mail: veronika.blazkova@praha1.cz

Redakční rada:

Ing. Oldřich Lomecký - starosta MČ Praha 1
Daniel Hodek - zástupce starosty
Richard Bureš - zástupce starosty
Tomáš Macháček - člen Rady MČ Praha 1
MUDr. Jan Votoček - člen Rady MČ Praha 1
Jan Krejčí, MBA - člen Rady MČ Praha 1
JUDr. Ivan Solil - člen Rady MČ Praha 1
Mgr.Eva Špačková - člen Rady MČ Praha 1
MgA. Veronika Blažková - tisková mluvčí, vedoucí odd. vnějších vztahů ÚMČ Praha 1

• Praha 1, vychází 4x ročně, místo vydání Praha, registrace: MK ČR E 15430
• Kultura Praha 1, vychází 26x ročně, místo vydání Praha, registrace: MK ČR E 15430 
• Redakce: redakce@praha1.cz
• Příjem inzerce: inzerce@praha1.cz
• Redakční uzávěrky jsou uvedeny v přiloženém ceníku. 
• Obě periodika slouží k informování občanů Prahy 1 a nejsou periodikem žádného politického subjektu

Principy fungování redakční rady

PRINCIPY_FUNGOVANI_REDAKCNI_RADY.pdf - 25,15 KB
PRINCIPY_FUNGOVANI_REDAKCNI_RADY.doc - 26,50 KB

Radniční Měsíčník PRAHA 1 se od února 2015 mění na ČTVRTLETNÍK PRAHA 1