Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Město Trento - Itálie

Aktuality:

Přátelství Prahy 1 a Trenta posílil pomník umělci
27-6-2016

Přátelství Prahy 1 a Trenta posílil pomník umělci

Severoitalské Trento, partnerské město Prahy 1, zdobí od 25. června pamětní deska sochaře Miloše Borče. Nachází se v parčíku v těsném sousedství kostela Panny Marie Sněžné a při slavnostním aktu ji společně odhalili představitelé obou samospráv za účasti dcery sochaře a její rodiny, zástupců obou radnic a českých i italských obyvatel a návštěvníků města.
Partnerství Prahy 1 a Trenta trvá už deset let
2-7-2012

Partnerství Prahy 1 a Trenta trvá už deset let

Delegace Městské části Praha 1 navštívila v uplynulých dnech italské Trento. Obě města jsou totiž už deset let partnery a italští hostitelé přichystali pro své české hosty kromě pracovních jednání i oslavy desetiletého přátelství. Prahu 1 zastupovali starosta Oldřich Lomecký, jeho zástupce Jan Krejčí a vedoucí oddělení vnějších vztahů Veronika Blažková.

Partnerská smlouva podepsána v roce 2002.
Počet obyvatel cca: 130 000


Město Trento - Itálie

Město Trento leží v údolí Adige na úpatí Dolomit. Založeno bylo ve 4. stol. př. Kristem. Římané dali městu jméno Tridentum. Po pádu římské říše město okupovali Ostrogoti, Langobardi a Frankové a posléze se stalo součástí Svaté říše římské. Po pohnuté středověké historii města se vepsal do dějin Konzil tridentský, který byl stěžejním reformním koncilem, který formuloval ideály katolictví. Od počátku 19. stol. bylo město součástí habsburských teritorií, jako součást provincie Tyrolsko. Památky na dobu římskou jsou zachovány na Via Prepositura a Piazza Cesare Battisti. Další architektonické poklady pocházejí od doby ranné gotiky – dóm  sv. Vigilia, chrám sv. Petra, kostel Sant Lorenzo, přes unikátní ukázky renesanční architektury a fresky, po významné ukázky modernistické architektury. Nejzajímavější stavbou je Palazzo Pretorio, poblíž Dómu z 12.st. se zvonovou věží Torre Civica, kde byla od pol. 13. stol. biskupská rezidence. V Trentu se narodila celá řada významných osobností, pro českou historii je zaznamenáníhodné narození Luigiho Negrelliho, významného stavitele především železničních tratí (Negrelliho viadukt). V okolí města se nachází množství lyžařských středisek.

http://www.comune.trento.it/ odkaz na externí web