Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Dobrá věc se podařila!
31-10-2016

Dobrá věc se podařila!

Vlašská kaple Nanebevzetí Panny Marie v Karlově ulici, která je součástí areálu Klementina a jež je pro mnohé určitě překvapivě ve vlastnictví Italské republiky, prochází rozsáhlou záchrannou rekonstrukcí. Ta nejnaléhavější etapa v těchto dnech skončila a jednoduchá manýristická oválná stavba s kopulí, vybudovaná na konci šestnáctého století pro potřeby Italů žijících v Praze, prokoukla po dlouhých letech navenek do krásy. Nyní je na řadě interiér. 

„Dnešní setkání je pro mě velkou radostí, protože rekonstrukce kaple, náročný úkol, který jsem přijal hned po svém nástupu, se podařila,“ prohlásil při slavnostním shromáždění na italské ambasádě velvyslanec Italské republiky v České republice Aldo Amati, a to navíc výbornou češtinou.

Pan velvyslanec, který se do projektu pustil s velkou energičností a nadšením a dokázal dát dohromady peníze i tým, poděkoval všem lidem zapojeným do rekonstrukce i podporovatelům, mezi nimi také Městské části Praha 1, která rekonstrukci podpořila grantem.

„Jsem moc rád, že se první etapa velmi náročné rekonstrukce i díky podpoře Prahy 1 podařila, a naše městská část určitě podpoří i nadcházející restaurátorské práce na interiéru,“ prohlásil přítomný starosta první městské části Oldřich Lomecký, který vyzdvihl obrovský přínos italských (vlašských) architektů a stavitelů na jedinečnou historickou podobu našeho hlavního města.

Během první etapy rekonstrukce byly objeveny i tubusy s cennými dokumenty, většinou z konce devatenáctého století, kdy proběhla poslední rekonstrukce, a také mincemi, z nichž nejstarší je z roku 1762.  

Rekonstrukce interiéru kaple by měla podle odhadů trvat osm až deset měsíců a provedou ji zejména italští restaurátoři. Celkové náklady na obě etapy rekonstrukce by měly dosáhnout výše zhruba 900 tisíc eur. 

Vlašská kaple patří k významným renesančním stavbám Evropy, a to díky symbolice obsažené v eliptickém půdorysu kaple, který dokumentuje velkou myšlenkovou přeměnu doby, kdy kaple vznikla: ústup od racionálního renesančního myšlení, které se odráželo v kruhovém půdorysu renesančních staveb, ve smyslovější názor baroka, symbolizovaný právě dynamičtější a z každého úhlu jinak působící elipsou. Interiér kaple je zařízen barokně.

FOTO (C) Městská část Praha 1