Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Žofín - tepelné čerpadlo

Cílem projektu je, po předcházejících technických měřeních, instalovat v prostorách paláce Žofín tepelné čerpadlo (systém voda - voda). Toto tepelné čerpadlo by mělo využívat průsakovou vodu z Vltavy, čerpanou z vyvrtaných studní. Energie pak bude využívána nejen k vytápění, ale zároveň i k chlazení objektu.

Projekt byl schválen k financování z programu OPPK (OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST) a tak náklady (10 677 096 Kč) na jeho realizaci budou z 85 % hrazeny Evropskou unií, z  7,5 % hrazeny ze státního rozpočtu a z 7,5 % Městskou částí Praha 1.

Palác Žofín