Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Web Grid Praha 1

 

Cílem projektu WebGrid Praha 1 realizovaném v roce 2006 bylo vytvoření nového modelu veřejných služeb pro občany, podnikatelský a neziskový sektor a jeho následné provozování ve vybraném pilotním segmentu. Nástrojem pro zkvalitnění dostupnosti a transparentnosti veřejných služeb výše uvedeným subjektům se stala digitalizace těchto služeb v prostředí Internetu.

Projekt byl financován z programu JPD 2 a tak celkové náklady (18,9 mil. Kč) na jeho realizaci byly z 50 % hrazeny Evropskou unií, z 10 % státním rozpočtem ČR, z 33 % hl. m. Prahou a z 7 % Městskou částí Praha 1. Detailní přehled čerpání dotací naleznete >>> ZDE <<<