Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Internetové kiosky

V rámci realizace projektu s názvem "Internetové kiosky" s termínem ukončení v létě 2008 byla vybudována síť 23 internetových kiosků na veřejně dostupných místech na území MČ Praha 1 v budovách patřících/spravovaných MC Praha 1. Tyto kiosky nabízí bezplatný přístup k internetu všem zájemcům a také speciální naváděcí systém, který dovede občana k nejčastěji poptávaným informacím, službám či produktům vztahujících se k území Prahy 1.

Projekt byl schválen k financování z programu JPD 2 a tak celkové náklady ( 6,7 mil. Kč) na jeho realizaci byly z 50 % hrazeny Evropskou unií, z 9,5 % státním rozpočtem ČR, z 37 % hl. m. Prahou a z 3,5 % Městskou částí Praha 1. Detailní přehled čerpání dotací naleznete >>> ZDE <<<

 Instituce s kiosky  Adresa  Počet
 Středisko sociálních služeb MČ Praha 1  Dlouhá 23  1
 ÚMČ Praha 1, sociální kurátoři  Karoliny Světlé 7  2
 ÚMČ Praha 1, infostředisko  Malostranské nám. 22  1
 Nemocnice s poliklinikou Na Františku  Na Františku 847/8  5
 ÚMČ Praha 1, oddělení cestovních dokladů  Navrátilova 9  1
 ÚMČ Praha 1, oddělení občanských průkazů  Navrátilova 9  1
 Poliklinika při NsP Na Františku  Palackého 5  2
 Dům s pečovatelskou službou  Pštrossova 18  1
 Klub důchodců  Tomášská 6  1
 Dům s pečovatelskou službou  Týnská 17  2
 ÚMČ Praha 1, odbor matrik  Vodičkova 18  1
 ÚMČ Praha 1, dávky státní sociální podpory  Vodičkova 18  1
 ÚMČ Praha 1, odbor živnostenský  Vodičkova 18  1
 ÚMČ Praha 1, infocentrum  Vodičkova 18  2
 ÚMČ Praha 1, oddělení privatizace  Vodičkova 32  1