Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Automatický systém poskytování informací a výstražných bezpečnostních hlášení pro potřeby MČ P1

Automatický Systém Poskytování Informací (ASPI) je systém automatizovaného poskytování informací a výstražných bezpečnostních hlášení pro potřeby celé Městské části Praha 1, zejména jako službu jejím obyvatelům. Je vytvořen systém umožňující přístup občanů k informacím poskytovaným městskou částí:

  • pomocí SMS zpráv
  • přehráváním hlasových informačních zpráv (zejména pro ty, kteří nepoužívají mobilní telefon)
  • v neposlední řadě pomocí zpráv elektronické pošty (e-mailů)

Projekt byl schválen k financování z programu JPD 2 a tak celkové náklady  (6,7 mil. Kč) na jeho realizaci byly z 50 % hrazeny Evropskou unií, z 9,5 % státním rozpočtem ČR, z 37 % hl. m. Prahou a z 3,5 % Městskou částí Praha 1. Detailní přehled čerpání dotací naleznete >>> ZDE <<<