Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Posouzení aktuálních možností čerpání finančních prostředků ze zdrojů SF EU

Posouzení aktuálních možností čerpání finančních prostředků ze zdrojů Strukturálních fondů Evropské unie

Název projektu

Dotační titul

Podmínky předložení

Střelecký ostrov

Operační program Praha Konkurenceschopnost, Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území

 

-P.D:

-ÚR nebo doklad o sloučení ÚR a SP nebo SP

Kampa

Operační program Praha Konkurenceschopnost, Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území

 

-P.D:

-ÚR nebo doklad o sloučení ÚR a SP nebo SP

Bezbariérové přechody

Operační program Praha Konkurenceschopnost, Oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné doprav

Podmínka – muselo by dojít k dohodě s MHMP – OMI, že projekt předloží

-P.D:

-ÚR nebo doklad o sloučení ÚR a SP nebo SP

Vrchlického sady

Operační program Praha Konkurenceschopnost, Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území

 

-P.D:

-ÚR nebo doklad o sloučení ÚR a SP nebo SP

Slovanský ostrov

Operační program Praha Konkurenceschopnost, Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území

 

-P.D:

-ÚR nebo doklad o sloučení ÚR a SP nebo SP

Park Klárov II.

Operační program Praha Konkurenceschopnost, Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území

 

-P.D:

-ÚR nebo doklad o sloučení ÚR a SP nebo SP

Zlatá ulice

Operační program Praha Konkurenceschopnost, Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území

 

-P.D:

-ÚR nebo doklad o sloučení ÚR a SP nebo SP

MŠ Masná

Operační program Životní prostředí – pokud bude pod fasádou zateplení a je možné eventuelně zateplit i podlahy a strop. Je nutná instalace obnovitelného zdroje energie

Energetický audit

P.D.

ÚR nebo SP

Položkový rozpočet

Poznámky:
Novostavby a bytovou výstavbu všeobecně nelze z OPPK podporovat.

Termíny:

Operační program Praha Konkurenceschopnost – 2. výzva – 15.11.2008 – 15.1.2009

Operační program Životní prostředí

Prioritní osa:  3 – Udržitelné využívání zdrojů energie

Primární oblast podpory: 3.2 – Realizace úspor energie a využívání odpadního tepla

Podoblast podpory: 3.2.1 – Realizace úspor energie

Výzva – jaro 2009