Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality

Složení komise

Jméno a Příjmení Telefon E-mail
Předseda
Zástupce předsedy
Tajemník
Členové

 Zpět na seznam komisí

Statut komise

Rada MČ Praha 1 vymezuje komisi tyto pravomoci:

  1. Projednává otázky bezpečnosti a prevence kriminality na území MČ Praha 1.
  2. Projednává podněty a stížnosti k bezpečnostní situaci na území MČ Praha 1.
  3. Připravuje stanoviska k bezpečnostní situaci pro Radu MČ Praha 1 a podává Radě MČ Praha 1 návrhy na zlepšení bezpečnostní situaci.
  4. Spolupracuje s Městskou policií Praha 1 a s Policií ČR Praha 1.
  5. Navrhuje způsoby naplnění a využití bezpečnostního fondu.
  6. Připravuje návrh rozpočtu bezpečnostního fondu a kontroluje jeho hospodaření.
  7. Připomínkuje návrh rozpočtu ORJ 0751 prevence kriminality.
  8. Projednává podmínky a témata grantů v oblasti prevence kriminality.
  9. Spolupracuje s jinými komisemi Rady MČ Praha 1.  
  10. Doporučuje RMČ P1 konkrétní opatření a návrhy v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality

Zápisy z jednání komise

Zápis č.1 z jednání Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality dne 25.1.2016

Zapis_c_1_z_jednani_Komise_pro_bezpecnost_a_prevenci_kriminality_dne_25-1-2016.pdf - 1257,86 KB

Zápis č.7 z jednání Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality dne 21.9.2015

Zapis_c_7_z_jednani_Komise_pro_bezpecnost_a_prevenci_kriminality_dne_21-9-2015.pdf - 3880,61 KB