Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Komise kultury

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
JUDr. Jaroslava Janderová
Zástupce předsedy Telefon E-mail
Zdeněk Barták zdenek.bartak@praha1.cz
Tajemník
Linda Klečková 221 097 212 linda.kleckova@praha1.cz
Členové
Ing. Pavol Škrak
Ing. Tomáš Böhm
MgA. Veronika Blažková 221 097 800 veronika.blazkova@pŕaha1.cz
Mgr. Ivan Bednář
Josef Zeman
Radek Nečásek
Mgr. Alena Ježková, Ph.D. 604 271 004 alena.jezkova@praha1.cz
Renata Sabongui
Martina Bauerová

 

Zpět na seznam komisí

Statut komise

Rada MČ Praha 1 (dále jen „Rada“) vymezuje Komisi kultury (dále jen „Komise“) tyto pravomoci:

  1. Je poradním orgánem Rady v oblasti kultury a souvisejících aktivitách. 
  2. Sleduje dění v oblasti kultury na území MČ Praha 1, spolupodílí se na organizaci akcí pořádaných MČ Praha 1.
  3. Navrhuje a posuzuje možnosti rozvoje kultury na území MČ Praha 1, připomínkuje návrhy oddělení kultury ke koncepci rozvoje kultury na území MČ Praha 1.
  4. Formuluje požadavky na využití nebytových prostor v obecních domech pro kulturní účely a je oprávněna kontrolovat využití těchto prostor.
  5. Prostřednictvím svých zástupců v Programové radě se podílí na tvorbě programu a činnosti Malostranské Besedy.
  6. Členové Komise se podílejí na výběrových řízeních v oblasti udělování příspěvků pro oblast kultury, spolkové činnosti, drobné kulturní památky a spolupořadatelství.
  7. Doporučuje Radě:
  • realizaci záměrů pamětních desek a plastik
  • konání kulturních akcí na veřejných prostranstvích

8. Vyhledává náměty kulturních akcí vhodných pro prezentaci MČ Praha 1 v partnerských městech.

9. Členové Komise jako garanti jednotlivých akcí průběžně sledují, posuzují a hodnotí plnění záměrů, podmínek a přínosu pro občany Prahy 1, ke kterým se zavázali příjemci příspěvků od MČ Praha 1.