Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Komise pro obchod a služby

V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
Bc. Michal Valenta
Zástupce předsedy
Mgr. Karel Ulm
Tajemník Telefon E-mail
Vladimíra Hrůzová 221 097 360 vladimira.hruzova@praha1.cz
Členové
Daniel Hodek 221 097 626 daniel.hodek@praha1.cz
Mgr. Zdeněk Tesařík 602 252 477 zdenek.tesarik@praha1.cz
Zdeněk Skála
Daniel Skalický
Tomáš Břínek
Karolina Polverini
Jana Titlbachová
Luděk Burian
Zbyněk Černý

 

Zpět na seznam komisí

Statut komise

 1. Projednává a posuzuje veškeré otázky související se sítí obchodů a služeb a cestovního ruchu na území MČ Praha 1
 2. Sleduje a projednává podněty a formuluje doporučení pro řešení dopadů v oblasti cestovního ruchu na území MČ Praha 1
 3. Prostřednictvím členů komise sleduje vývoj sítě obchodu a služeb na území MČ Praha 1 a reaguje na podněty
 4. Spolupracuje na využití nebytových prostor v obecních domech, pro obchod a služby, na základě vlastních pozorování a odůvodněných požadavků obyvatel 
 5. Účastní se výběrových řízení spojených s oblastí obchodu a služeb v MČ Praha 1
 6. Dává stanoviska k termínům, lokalitám, sortimentu a provozovatelům trhů a tržišť 
 7. Spolupracuje na koncepci stálých trhů na území MČ Praha 1
 8. Spolupracuje na koncepci umístění pevných stánků na území MČ Praha 1
 9. Hodnotí příležitostné trhy konané na území MČ Praha 1
 10. Vyjadřuje se k návrhu novely tržního řádu a jeho přílohy
 11. Podílí se na samosprávné kontrole a hodnocení provozu trhů a tržišť ve smyslu tržního řádu
 12. Průběžně projednává podněty členů zastupitelstva, vedoucích příslušných odborů a třetích osob a formuluje stanoviska nebo doporučení pro jednání Rady MČ Praha 1
 13. Projednává žádosti o restaurační zahrádky na území MČ Praha 1 a vyhodnocuje jejich fungování