Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Komise pro životní prostředí

V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
Ivan Dvořák
Zástupce předsedy
Bc. Olga Krahulcová
Tajemník Telefon E-mail
Kateřina Melzerová 221 097 553 katerina.melzerova@praha1.cz
Členové
Karolina Polverini
Lukáš Vesecký
Ing. Jiří Veselý 602 313 489 jiri.vesely@praha1.cz
Vladimír Mařík
Ing. Lucie Svobodová
Michaela Valentová
Adam Partyka

 

Zpět na seznam komisí

Statut komise

Rada MČ Praha 1 vymezuje komisi tyto pravomoci:

 1. Spolupracuje na tvorbě rozpočtu MČ Praha 1 v rámci příslušné kapitoly.
 2. Komplexně sleduje nakládání s odpady a obaly na území MČ Praha 1.
 3. Předkládá Radě MČ Praha 1 stanoviska k projektové dokumentaci v oblasti životního prostředí, zejména k projektové dokumentaci parků a dětských hřišť a dále stanoviska k ostatním záležitostem, které má ve své gesci.
 4. Sleduje čistotu města (úklid, zimní služba, odpadkové koše, veřejná WC, atd.) a navrhuje řešení.
 5. Podílí se na vypracování koncepce městské zeleně (obnova, údržba, ostraha, povolování akcí konaných na pozemcích veřejné zeleně ve správě MČ Praha 1).
 6. Deleguje své zástupce do komise výběrového řízení souvisejícího se životním prostředím, rekonstrukcí parků a dětských hřišť.
 7. Spolupracuje s MHMP při monitorování stavu životního prostředí (hluková mapa, emise atd.). Podílí se na koncepcí ekologické výchovy a vzdělávání.
 8. Spolupracuje na koncepci cyklostezek a tras pro pěší na území MČ Praha 1
 9. Navrhuje témata a podmínky udělování grantů v oblasti životního prostředí.
 10. Spolupracuje na zavádění opatření ke snižování imisního zatížení.
 11. Sleduje ochranu fauny a flóry, navrhuje řešení - konkrétní aplikaci pro Prahu 1.