Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Komise pro výchovu a vzdělávání

Složení komise

Jméno a Příjmení Telefon E-mail
Předseda
Ing. Tomáš Böhm
Zástupce předsedy
Mgr. Šárka Táborská 221 097 794 sarka.taborska@praha1.cz
Tajemník
Bc. Martina Pučelíková 221 097 207 martina.pucelikova@praha1.cz
Členové  
Karolina Polverini
Jiří Verner
PhDr. Traian Urban, Ph.D.
Bronislava Baboráková, DiS.
Mgr. Libuše Vlková
Ing. Věra Polášková
Tereza Stupčuk

 

Zpět na seznam komisí

Statut komise

  1. Projednává otázky a podněty, které se týkají činnosti škol a školských zařízení zřizovaných MČ Praha 1 podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, v samostatné působnosti.
  2. Předkládá podněty pro spolupráci MČ Praha 1 s Odborem školství MHMP, MŠMT ČR a s Českou školní inspekcí.
  3. Projednává otázky směřující k řízení, organizaci a reorganizaci škol a školských zařízení zřizovaných MČ Praha 1.
  4. Spolupracuje se všemi komisemi Rady MČ Praha 1.
  5. Spolupracuje s organizacemi mládeže a organizacemi pro využití volného času dětí a mládeže působící v Praze 1 a zajišťuje kontrolní činnosti realizace projektů podpořených z prostředků MČ Praha 1 v rámci grantových řízení.
  6. Sleduje a projednává otázky a podněty k využívání škol v přírodě zřízených Městskou částí Praha 1.
  7. Projednává žádosti o uzavření či prodloužení smlouvy o nájmu bytu u bytů určených pro profese plnící úkoly obce – školství.
  8. Projednává otázky a podněty zadané Radou MČ Praha 1 v oblasti školství.