Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Komise pro participaci

Složení komise

Jméno a Příjmení Telefon E-mail
Předseda
Ing. Michal Caban 224 236 933 michal.caban@praha1.cz
Zástupce předsedy
Mgr. Eva Špačková 221 097 618, 619 eva.spackova@praha1.cz
Tajemník
Mgr. Dorian Gaar 221 097 721 dorian.gaar@praha1.cz
Členové
Giancarlo Lamberti
Bc. Štěpán Kavur
Ing. Karel Tabery
Daniel Hodek 221 097 523, 626 daniel.hodek@praha1.cz

Mgr. Zdeněk Tesařík

602 252 477 zdenek.tesarik@praha1.cz
Ing. Lucie Svobodová

 

Zpět na seznam komisí

Statut komise

 

Rada městské části Praha 1 vymezuje komisi tyto pravomoci:

  1. Komise vyhledává, sleduje a vyhodnocuje studie a projekty rekonstrukcí a řešení úprav veřejných prostranství (především klidové, odpočinkové a sportovní plochy, např. náměstí, hřiště, parky) vhodné k zapojení veřejnosti do práce na formulování cílů, zadání a procesu jejich přípravy.
  2. Komise doporučuje Radě MČ P1 nejvhodnější postupy pro řešení projektů veřejných prostranství, které byly zpracovány ve spolupráci se zainteresovanými institucemi a širší veřejností.
  3. Při své práci spolupracuje s ostatními komisemi, zejména pokud se projekty týkají jimi řešené problematiky.
  4. Komise doporučuje Radě MČ P1 návrhy projektů veřejných prostranství vhodné k zařazení do plánu investic.

Komise používá adresu elektronické pošty komiseproparticipaci@praha1.cz určenou pro shromažďování připomínek veřejnosti k řešení projektům. Připomínky a ohlasy občanů poslouží k usnadnění sběru dat potřebných k nalezení nejvhodnějšího řešení konkrétních projektů.