Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dotace

Dotační program v oblasti sportu pro rok 2019

Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR19_0006 ze dne 8. 1. 2019

UR19_0006.pdf - 75,78 KB

Vyhlášení dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2019

vyhlaseni_dotace_sport_2019.pdf - 517,79 KB
vyhlaseni_dotace_sport_2019.doc - 46,50 KB

Pravidla pro poskytnutí dotace v oblasti sportu pro rok 2019

pravidla_poskytnuti_dotace_2019.pdf - 553,80 KB
pravidla_poskytnuti_dotace_2019.doc - 56,00 KB

Žádost o poskytnutí dotace v oblasti sportu pro rok 2019

zadost_o_dotaci_sport_2019.pdf - 207,48 KB
zadost_o_dotaci_sport_2019.doc - 59,00 KB

Vyúčtování finančních prostředků přidělených v rámci dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2019

vyuctovani_dotace_sport_2019.pdf - 191,63 KB
zadost_dotace_sport_2019_gdpr.doc - 59,00 KB

Výsledky - Dotační program v oblasti sportu pro rok 2018

Přidělení finančních prostředků - 1) dlouhodobá činnost s mládeží z MČ Praha 1, případně na území Prahy 1 v oblasti sportu

UZ18_0572_priloha_1.pdf - 596,70 KB

Přidělení finančních prostředků - 2) oprava, případně vybavení nebo rozšíření sportoviště a sportovních prostor na území MČ Praha 1 užívaných k dlouhodobé činnosti s mládeží

UZ18_0572_priloha_2.pdf - 558,17 KB

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ18_0572 - Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2018"

UZ18_0572.pdf - 74,44 KB

Dotační program v oblasti sportu pro rok 2018

Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR18_0011 ze dne 9. 1. 2018

UR18_0011.pdf - 73,02 KB

Vyhlášení dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2018

vyhlaseni_dotace_sport_2018.pdf - 496,33 KB
vyhlaseni_dotace_sport_2018.doc - 46,00 KB

Pravidla pro poskytnutí dotace v oblasti sportu pro rok 2018

pravidla_poskytnuti_dotace_2018.pdf - 436,50 KB
pravidla_poskytnuti_dotace_2018.doc - 54,50 KB

Žádost o poskytnutí dotace v oblasti sportu pro rok 2018

zadost_dotace_2018.pdf - 347,11 KB
zadost_dotace_2018.doc - 59,00 KB

Vyúčtování finančních prostředků přidělených v rámci dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2018

vyhodnoceni_dotace_sport_2018.pdf - 289,36 KB
vyhodnoceni_dotace_sport_2018.doc - 46,50 KB

Výsledky - Dotační řízení pro rok 2017

Přidělení finančních prostředků - 1) dlouhodobá činnost s mládeží z MČ Praha 1, případně na území Prahy 1 v oblasti sportu

UZ17_0396_priloha_1.pdf - 69,17 KB

Přidělení finančních prostředků - 2) oprava případně vybavení nebo rozšíření sportoviště a sportovních prostor na území MČ Praha 1 užívaných k dlouhodobé činnosti s mládeží

UZ17_0396_priloha_2.pdf - 55,18 KB

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ17_0396 - přidělení finančních prostředků v rámci: "Dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2017"

UZ17_0396.pdf - 70,45 KB

Dotační program v oblasti sportu pro rok 2017

Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR16_1404 ze dne 13. 12. 2016

Usneseni_RMC__UR16_1404_ze_dne_13.12.2016.pdf - 73,37 KB

Vyhlášení dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2017

Vyhlaseni_dotacniho_programu_v_oblasti_sportu_pro_rok_2017.pdf - 616,68 KB

Pravidla pro poskytnutí dotace v oblasti sportu pro rok 2017

Pravidla_pro_poskytnuti_dotace_v_oblasti_sportu_pro_rok_2017.pdf - 480,70 KB

Žádost o poskytnutí dotace v oblasti sportu pro rok 2017

Zadost_o_poskytnuti_dotace_v_oblasti_sportu_pro_rok_2017.pdf - 302,30 KB
Zadost_o_poskytnuti_dotace_v_oblasti_sportu_pro_rok_2017.doc - 59,00 KB

Formulář pro vyúčtování finančních prostředků přidělených v rámci dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2017

Formular_pro_vyuctovani_financnich_prostredku_pridelenych_v_ramci_dotacniho_programu_v_oblasti_sportu_pro_rok_2017.pdf - 288,98 KB
Formular_pro_vyuctovani_financnich_prostredku_pridelenych_v_ramci_dotacniho_programu_v_oblasti_sportu_pro_rok_2017.doc - 47,00 KB

Výsledky - Dotační řízení pro rok 2016

Přidělení finančních prostředků - 1) dlouhodobá činnost s mládeží z MČ Praha 1, případně na území Prahy 1 v oblasti sportu

UZ16_0317_priloha_1_Dotace_Smer_1.pdf - 196,40 KB

Přidělení finančních prostředků - 2) oprava případně vybavení nebo rozšíření sportoviště a sportovních prostor na území MČ Praha 1 užívaných k dlouhodobé činnosti s mládeží

UZ16_0317_priloha_2_Dotace_Smer_2.pdf - 145,15 KB

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 - přidělení finančních prostředků v rámci: "Dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2016"

Dotace_Sport_2016_-_Prideleni_financnich_prostredku_UZ16_0317_usneseni.pdf - 72,32 KB

Dotační program v oblasti sportu pro rok 2016

Vyhlášení dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2016

Vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_-_dotace_sport_2016.pdf - 604,40 KB
Vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_-_dotace_sport_2016.doc - 49,00 KB

Pravidla pro poskytnutí dotace v oblasti sportu pro rok 2016

Pravidla_pro_poskytnuti_dotace_v_oblasti_sportu_pro_rok_2016.pdf - 567,09 KB
Pravidla_pro_poskytnuti_dotace_v_oblasti_sportu_pro_rok_2016.doc - 62,00 KB

Žádost o poskytnutí dotace v oblasti sportu pro rok 2016

Zadost_o_dotaci_MC_P1_-_sport_-_2016.pdf - 163,50 KB
Zadost_o_dotaci_MC_P1_-_sport_-_2016.doc - 59,00 KB

Formulář pro vyúčtování finančních prostředků přidělených v rámci dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2016

Vyhodnoceni_dotace_-_sport_-_2016.pdf - 191,91 KB
Vyhodnoceni_dotace_-_sport_-_2016.doc - 47,00 KB

Usnesení RMČ číslo UR16_0803 ze dne 20.6.2016 o vyhlášení dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2016

Usneseni_Rady_MC_Praha_1_dotace_sport_2016_UR16_0803.pdf - 73,66 KB

Výsledky – Grantové řízení pro rok 2015

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 o přidělení finančních prostředků v rámci Grantů na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015

Granty_Sport_2015_-_prideleni_financnich_prostredku_UZ15_0182_usneseni.pdf - 69,61 KB

Přidělení finančních prostředků Grantů na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015

Granty_Sport_2015_-_prideleni_financnich_prostredku_UZ15_0182_priloha.pdf - 59,26 KB

Granty na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015

Vyhlášení grantového řízení na podporu činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti sportu pro rok 2015

Vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_-_granty_sport_2015_UR15_1206.pdf - 69,56 KB
Vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_-_granty_sport_2015_UR15_1206.doc - 47,50 KB

Pravidla pro poskytnutí grantů na podporu činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti sportu pro rok 2015

Pravidla_pro_poskytnuti_grantu_v_oblasti_sportu_pro_rok_2015_UR15_1206.pdf - 85,09 KB
Pravidla_pro_poskytnuti_grantu_v_oblasti_sportu_pro_rok_2015_UR15_1206.doc - 61,50 KB

Čestné prohlášení o podpoře malého rozsahu - de minimis

Cestne_prohlaseni_de_minimis_-_granty_sport_2015.pdf - 62,41 KB
Cestne_prohlaseni_de_minimis_-_granty_sport_2015.doc - 53,50 KB

Žádost o grant na podporu činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti sportu pro rok 2015

Zadost_o_grant_-_sport_-_2015.pdf - 46,42 KB
Zadost_o_grant_-_sport_-_2015.doc - 63,50 KB

Vyhodnocení grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti sportu pro rok 2015

Vyhodnoceni_grantu_-_sport_-_2015.pdf - 39,64 KB
Vyhodnoceni_grantu_-_sport_-_2015.doc - 47,50 KB

Usnesení RMČ ze dne 22.9.2015 o vyhlášení grantového řízení na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015

Usneseni_Rady_MC_Praha_1_-_granty_sport_-_UR15_1206.pdf - 71,37 KB

Výsledky – Grantové řízení pro rok 2013

Úspěšní uchazeči o "Grant na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2013" budou do 31.10. 2013 vyzváni elektronicky k podpisu Smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku (v e-mailu naleznete informace od kdy je možné smlouvu podepsat, kde je možné smlouvu podepsat, co je potřeba k podpisu smlouvy).

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 o přidělení finančních prostředků v rámci Grantů na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2013

UZ13_0509.pdf - 73,27 KB

Přidělení finančních prostředků Grantů na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2013

Granty_Sport_-_prideleni_financnich_prostredku_UZ13_0509_priloha.pdf - 362,14 KB

Granty na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2013

Rada městské části Praha 1 vyhlašuje

"Grant na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2013"

Rada Městské části Praha 1 vyhlašuje Grant na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2013. Projekty zaměřené na sportovní činnost, která zajišťuje dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých sportovních organizacích.

Předmět projektů:

Cílem grantů je podpořit sportovní činnost která zajišťuje dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých sportovních organizacích, jenž slouží ke sportovnímu vyžití především mládeže Městské části Praha 1.

Žadatelé mohou být:

O grant na podporu sportovní činnosti mohou žádat nestátní neziskové organizace vykonávající veřejně prospěšné činnosti, mající sídlo a působící na území městské části Praha 1, která zajišťuje dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých sportovních organizacích, patřící k některému z typů nestátní neziskové organizace, která vznikla dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, nebo dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a která je registrována v souladu s právním řádem ČR a splňuje všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost.

Maximální částka na podporu jednoho projektu bude závislá na počtu členů, kterým je grant určen.

Žádost o grant na podporu sportovní činnosti musí být předložena ve 2 identických vyhotoveních, které budou obsahovat následující povinné přílohy:
a) Kompletně vyplněný formulář žádosti o grant na podporu sportovní činnosti
b) Doklad o právní subjektivitě žadatele a o předmětu jeho činnosti
c) Doklad o zřízení bankovního účtu
d) Rozvahu za poslední dva roky vč. vykázaného výsledku hospodaření
e) Souhlas se zpracováním osobních údajů (součást formuláře žádosti)
f) Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis)

„Granty na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2013“

se předkládají v souladu s Pravidly pro poskytnutí grantů na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2013 do podatelny na adrese: Úřad Městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1, a to nejpozději do:

13. září 2013 do 12 hod.

Vyhlášení grantového řízení na podporu činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti sportu pro rok 2013

Vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_-_grant_sport_-_2013.doc - 47,50 KB

Zásady grantového řízení na podporu činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti sportu pro rok 2013

Pravidla_pro_poskytnuti_grantu_na_podporu_cinnosti_nestatnich_neziskovych_organizaci_v_oblasti_sportu_pro_rok_2013.doc - 65,50 KB

Čestné prohlášení o podpoře malého rozsahu - de minimis

Cestne_prohlaseni_de_minimis_-_sport.doc - 53,50 KB

Žádost o grant na podporu činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti sportu pro rok 2013

Zadost_o_grant_MC_P1_-_sport_-_2013.doc - 63,50 KB

Vyhodnocení grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti sportu pro rok 2013

Vyhodnoceni_grantu_-_sport_-_2013.doc - 47,00 KB

Usnesení RMČ ze dne 14.8.2013 o vyhlášení grantového řízení na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2013

UR13_1125.pdf - 80,35 KB