Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dotace a granty

Spolupořadatelství v oblasti kultury - Zásady, formuláře, termíny projednávání žádostí pro rok 2019

Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR18_1375 ze dne 4. 12. 2018

spoluporadatelstvi_2019_-_UR18_1375_ze_4.12._2018.pdf - 74,24 KB

Zásady pro spolupořadatelství 2019

zasady_pro_spoluporadatelstvi_v_oblasti_kultury_a_volneho_casu_2019.pdf - 562,14 KB

Žádost o spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2019 – FO

zadost_o_spoluporadatelstvi_kultura_FO_-_2019.doc - 71,50 KB

Žádost o spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2019 – PO

zadost_o_spoluporadatelstvi_kultura_PO_-_2019.doc - 78,50 KB

Vyhodnocení spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2019 – FO

vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_kultura_FO_-_2019.doc - 56,00 KB

Vyhodnocení spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2019 – PO

vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_kultura_PO_-_2019.doc - 46,00 KB

Dotace na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019

Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR18_1378 ze dne 4. 12. 2018

dotace_OKD_2019_-_UR18_1378_ze_4.12._2018.pdf - 75,91 KB

Vyhlášení dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019

dotace_OKD_2019_-_vyhlaseni_dotacniho_programu.pdf - 180,87 KB

Zásady dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019

dotace_OKD_2019_-_zasady_dotacniho_programu.pdf - 491,25 KB

Žádost o dotaci na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019

zadost_o_dotaci_MC_P1_OKD_-_2019.doc - 53,50 KB

Vyhodnocení dotací na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019

vyhodnoceni_dotace_MC_P1_OKD_-_2019.doc - 36,00 KB

Dotace na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2019

Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR18_1377 ze dne 4. 12. 2018

dotace_spolky_2019_-_UR18_1377_ze_4.12._2018.pdf - 76,40 KB

Vyhlášení dotačního programu v oblasti spolků pro rok 2019

dotace_spolky_2019_-_vyhlaseni_dotacniho_programu.pdf - 181,83 KB

Zásady dotačního programu v oblasti spolků pro rok 2019

dotace_spolky_2019_-_zasady_dotacniho_programu.pdf - 601,27 KB

Žádost o dotaci v oblasti spolků pro rok 2019 - PO

zadost_o_dotaci_MC_P1_spolky_PO_-_2019.doc - 88,00 KB

Vyhodnocení dotací v oblasti spolků pro rok 2019 - PO

vyhodnoceni_dotace_MC_P1_spolky_PO_-_2019.doc - 43,50 KB

Dotace v oblasti kultury pro rok 2019

Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR18_1376 ze dne 4. 12. 2018

dotace_kultura_2019_-_UR18_1376_ze_4.12._2018.pdf - 75,89 KB

Vyhlášení dotačního programu pro oblast kultury pro rok 2019

dotace_kultura_2019_-_vyhlaseni_dotacniho_programu.pdf - 182,44 KB

Zásady dotačního programu pro oblast kultury pro rok 2019

dotace_kultura_2019_-_zasady_dotacniho_programu.pdf - 607,46 KB

Žádost o dotaci v oblasti kultury pro rok 2019 - FO

zadost_o_dotaci_MC_P1_kultura_FO_-_2019.doc - 87,50 KB

Žádost o dotaci v oblasti kultury pro rok 2019 - PO

zadost_o_dotaci_MC_P1_kultura_PO_-_2019.doc - 87,50 KB

Vyhodnocení dotace v oblasti kultury pro rok 2019 - FO

vyhodnoceni_dotace_MC_P1_kultura_FO_-_2019.doc - 42,00 KB

Vyhodnocení dotace v oblasti kultury pro rok 2019 - PO

vyhodnoceni_dotace_MC_P1_kultura_PO_-_2019.doc - 43,50 KB

Zásady pro spolupořadatelství při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2019

Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR19_0005 ze dne 8. 1. 2019

UR19_0005.pdf - 72,65 KB

Zásady pro spolupořadatelství MČ P1 při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2019

Zasady_pro_spoluporadatelelstvi_sport_2019.pdf - 402,50 KB
Zasady_pro_spoluporadatelelstvi_sport_2019.doc - 66,00 KB

Žádost o spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu - fyzická osoba

Zadost_o_spoluporadatelstvi_v_oblasti_sportu_na_rok_2019_MC_P1_-_FO.pdf - 246,22 KB
Zadost_o_spoluporadatelstvi_v_oblasti_sportu_na_rok_2019_MC_P1_-_FO.doc - 78,00 KB

Žádost o spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu - právnická osoba

Zadost_o_spoluporadatelstvi_v_oblasti_sportu_na_rok_2019_MC_P1_-_PO.pdf - 249,94 KB
Zadost_o_spoluporadatelstvi_v_oblasti_sportu_na_rok_2019_MC_P1_-_PO.doc - 79,50 KB

Vyhodnocení spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu - fyzická osoba

Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_v_oblasti_sportu_MC_P1_-_FO_2019.pdf - 139,63 KB
Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_v_oblasti_sportu_MC_P1_-_FO_2019.doc - 56,50 KB

Vyhodnocení spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu - právnická osoba

Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_v_oblasti_sportu_MC_P1_-_PO_2019.pdf - 140,51 KB
Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_v_oblasti_sportu_MC_P1_-_PO_2019.doc - 46,50 KB

Dotační program v oblasti sportu pro rok 2019

Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR19_0006 ze dne 8. 1. 2019

UR19_0006.pdf - 75,78 KB

Vyhlášení dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2019

vyhlaseni_dotace_sport_2019.pdf - 517,79 KB
vyhlaseni_dotace_sport_2019.doc - 46,50 KB

Pravidla pro poskytnutí dotace v oblasti sportu pro rok 2019

pravidla_poskytnuti_dotace_2019.pdf - 553,80 KB
pravidla_poskytnuti_dotace_2019.doc - 56,00 KB

Žádost o poskytnutí dotace v oblasti sportu pro rok 2019

zadost_o_dotaci_sport_2019.pdf - 207,48 KB
zadost_o_dotaci_sport_2019.doc - 59,00 KB

Vyúčtování finančních prostředků přidělených v rámci dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2019

vyuctovani_dotace_sport_2019.pdf - 191,63 KB
zadost_dotace_sport_2019_gdpr.doc - 59,00 KB

Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2019

Mimořádné jednorázové příspěvky (granty) na
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 (GODF) pro rok 2019

Městská část Praha 1 jako poskytovatel má zájem prostřednictvím veřejných prostředků zlepšit stav domovního fondu na území Prahy 1 s tím, že do tohoto procesu je vhodné zapojit i vlastníky těchto domů. Za tímto účelem vyhlašuje Městská část Praha 1 pro rok 2019 Granty na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 (dále jen grantové řízení), v rámci kterého má MČP1 zájem rozdělit mimořádné jednorázové prostředky (granty).

Mimořádný jednorázový příspěvek (dále také jen „grant“) může být poskytnut 1 x ročně 1 žadateli 1 žádostí výlučně na opravu bytového domu, nacházejícího se v územním obvodu Městské části Prahy 1

Z poskytnutí grantů jsou vyloučeny domy, které jsou užívány k podnikání v oblasti hazardních her a erotických služeb. Mohou z něj být vyloučeny i domy, ve kterých je provozováno sdílené ubytování typu AIRBNB. Dotační program na opravu domovního fondu – grant – není poskytován k podpoře podnikání.

Oprava musí být zahájena a dokončena v roce 2019 – ukončení 31.10.2019.

Žádost o grant mohou předložit tito žadatelé:
– vlastníci domu (fyzická, právnická osoba)
– spoluvlastníci domu společně (fyzické, právnické osoby)
– společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Žádost o grant lze podat na opravy vztažené k plášti domu (např. oprava fasád, oken, vrat, střech). Opravou se rozumí oprava nebo výměna stávající (fyzicky existující) části nemovitosti, nikoliv nová investice.

Grant bude poskytnut max. do výše 50 % skutečných nákladů na opravu. Zbývající část skutečných nákladů na opravu hradí žadatel. Žadatel musí písemně garantovat, že má dostatek finančních zdrojů na spolufinancování opravy, a to i v případě přidělení nižší částky než 50% skutečných nákladů. 

Maximální výše grantu pro jednoho žadatele je částka 1.500.000,- Kč.

Další podrobné informace a podmínky přidělení grantů najdete v dokumentu "Podmínky poskytnutí grantu" zde dole.Kontakt:

Radka Charvátová, odborná asistentka radního pro majetek
Tel.:
221 097 208
E-mail: radka.charvatova@praha1.cz
7.patro, č. dv. 707, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Mgr. Jozef Helmeczy, odborný asistent radního pro majetek,problematika SVJ,agenda: Poliklinika Palackého 5.
Tel.:
221 097 210
E-mail: jozef.helmeczy@praha1.cz
6.patro, č.dv. 618, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

JUDr. Jaroslava Solařová, podpora a smluvní dokumentace k projektu grantu na opravu domovního fondu
Tel.:
221 097 692
E-mail: jaroslava.solarova@praha1.cz
6.patro, č. dv. 618, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

UZÁVĚRKA PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ JE V PÁTEK 8. BŘEZNA 2019 VE 13:00 HOD.!

GODF 2019 - Podmínky a pravidla pro poskytování, užití a vyúčtování

UR18_1404_Priloha_1_Podminky-poskytnuti-grantu-2019.pdf - 360,62 KB

GODF 2019 - Formulář přihlášky

UR18_1404_Priloha_2_Formular_prihlasky_2019_mustr_2_osoby.pdf - 332,54 KB

GODF 2019 - Nerozebíratelný způsob - ukázka

UR18_1404_Priloha_3_Nerozebiratelny_zpusob_prihlasky_ukazka.pdf - 441,82 KB

GODF 2019 - Smlouva o poskytnutí grantu

UR18_1404_Priloha_4_Smlouva_o_poskytnuti_grantu_2019_mustr.pdf - 340,68 KB

GODF 2019 - Smlouva o dílo (bez přenesené daňové povinností)

UR18_1404_Priloha_5_Smlouva_o_dilo_2019_bez_PDP_mustr.pdf - 453,63 KB

GODF 2019 - Smlouva o dílo (s přenesenou daňovou povinností)

UR18_1404_Priloha_6_Smlouva_o_dilo_2019_s_PDP_mustr.pdf - 453,46 KB

GODF 2019 - Čestné prohlášení k podpoře z veřejných prostředků

UR18_1404_Priloha_7_Cestne_prohlaseni_dotaznik_k_verejne_podpore_2019.pdf - 756,36 KB

GODF 2019 - Harmonogram

UR18_1404_Priloha_8_Harmonogram_2019.pdf - 190,12 KB

GODF 2019 - Dotazník

UR18_1404_Priloha_9_Dotaznik.pdf - 374,99 KB

Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2018

Mimořádné jednorázové příspěvky (granty) na
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 (GODF) pro rok 2018

Městská část Praha 1 jako poskytovatel má zájem prostřednictvím veřejných prostředků zlepšit stav domovního fondu na území Prahy 1 s tím, že do tohoto procesu je vhodné zapojit i vlastníky těchto domů. Za tímto účelem vyhlašuje Městská část Praha 1 pro rok 2018 Granty na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 (dále jen grantové řízení), v rámci kterého má MČP1 zájem rozdělit mimořádné jednorázové prostředky (granty).

Mimořádný jednorázový příspěvek (dále také jen „grant“) může být poskytnut 1 x ročně 1 žadateli 1 žádostí výlučně na opravu bytového domu, nacházejícího se v územním obvodu Městské části Prahy 1

Z poskytnutí grantů jsou vyloučeny domy, které jsou užívány k podnikání v oblasti hazardních her, erotických, ubytovacích a hotelových služeb včetně realitní činnosti, tj. ubytování bez přihlášení k trvalému pobytu; domy, u nichž sdíleného ubytování formou AirBnB a obdobných platforem je provozováno na více než 25% celkové bytové plochy.  Dotační program na opravu domovního fondu - grant - není poskytován k podpoře podnikání.

Oprava musí být zahájena a dokončena v roce 2018 - ukončení 31.10.2018.

Žádost o grant mohou předložit tito žadatelé:
- vlastníci domu (fyzická, právnická osoba)
- spoluvlastníci domu společně (fyzické, právnické osoby)
- společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Žádost o grant lze podat na opravy vztažené k plášti domu (např. oprava fasád, oken, vrat, střech). Opravou se rozumí oprava nebo výměna stávající (fyzicky existující) části nemovitosti, nikoliv nová investice.

V odůvodněných případech havarijního stavu lze podat žádost na opravy vztažené ke společným částem domu (stoupačky, výtahy atp.). Na opravy vztažené ke společným částem domu je vyčleněna částka max. do 30% celkového objemu rozdělovaných mimořádných jednorázových příspěvků (grantů).

Grant bude poskytnut max. do výše 50 % skutečných nákladů na opravu. Zbývající část skutečných nákladů na opravu hradí žadatel. Žadatel musí písemně garantovat, že má dostatek finančních zdrojů na spolufinancování opravy, a to i v případě přidělení nižší částky než 50% skutečných nákladů.

Maximální výše grantu pro jednoho žadatele je částka 1.500.000,- Kč.

Další podrobné informace a podmínky přidělení grantů najdete v dokumentu "Podmínky poskytnutí grantu" zde dole.Kontakt:

MUDr. Jan Votoček, radní pro finance a privatizaci,
tel. 221 097 226 email: jan.votocek@praha1.cz
, 5.patro, č.dv. 515-516, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Mgr. Monika Mlejnková, asistentka radního, granty na opravu domovního fondu,
tel. 221 097 168 email: monika.mlejnkova@praha1.cz
, 5.patro, č.dv. 515-516, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

UZÁVĚRKA PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ JE V PÁTEK 9. BŘEZNA 2018 VE 14:00 HOD.!

GODF 2018 - Podmínky a pravidla pro poskytování, užití a vyúčtování

UR17_1281_Priloha_1_Podminky_poskytnuti_grantu_2018.pdf - 384,44 KB

GODF 2018 - Harmonogram

UR17_1281_Priloha_8_Harmonogram_2018.pdf - 240,23 KB

GODF 2018 - Kontaktní místo

GODF_2017_Kontaktni_misto.pdf - 36,64 KB

GODF 2018 - DOTAZNÍK ke GODF MČ Praha 1

UR17_1281_Priloha_9_Dotaznik.pdf - 375,25 KB

GODF 2018 - Formulář přihlášky

UR17_1281_Priloha_2_Formular_prihlasky_2018_mustr.pdf - 404,13 KB

GODF 2018 - Nerozebíratelný způsob - ukázka

UR17_1281_Priloha_3_Nerozebiratelny_zpusob_prihlasky_ukazka.pdf - 460,34 KB

GODF 2018 - Smlouva o poskytnutí grantu

UR17_1281_Priloha_4_Smlouva_o_poskytnuti_grantu_2018_mustr.pdf - 398,91 KB

GODF 2018 - Smlouva o dílo (s přenesenou daňovou povinností)

UR17_1281_Priloha_6_Smlouva_o_dilo_2018_s_PDP_mustr.pdf - 463,13 KB

GODF 2018 - Smlouva o dílo (bez přenesené daňové povinností)

UR17_1281_Priloha_5_Smlouva_o_dilo_2018_bez_PDP_mustr.pdf - 462,92 KB

GODF 2018 - Čestné prohlášení k podpoře z veřejných prostředkůn (de minimis)

UR17_1281_Priloha_7_Cestne_prohlaseni_dotaznik_k_verejne_podpore_2018.pdf - 784,46 KB

GODF 2018 - Usnesení Rady Městské části Praha 1 ze dne 28.11.2017

Usneseni_UR17_1281_ze_dne_28-11-2017.pdf - 75,47 KB

Zásady a formuláře dotace volný čas 2018

Dotační program - podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2018

web_aktual_2018.doc - 46,00 KB

Zásady dotačního porgramu - podpora využití volného času dětí a mládeže 2018

zasady_dotace_volny_cas_2018.doc - 77,50 KB

Žádost o dotaci volný čas 2018

zadost_dotace_volny_cas_2018.doc - 99,50 KB

Čestná prohlášení k žádosti o dotaci MČ Praha 1

cestne_prohlaseni_dotace_volny_cas_2018.doc - 61,50 KB

Vzorová smlouva o poskytnutí dotace

vzor_smlouva_dotace_volny_cas_2018.doc - 71,00 KB

Vyhodnocení dotace volný čas 2018

vyhodnoceni_dotace_volny_cas_2018.doc - 73,00 KB

Oblast sociálních věcí, zdravotnictví a protidrogové problematiky - 2018

Formulář na vyúčtování dotace 2018

Formular_pro_vyuctovani_2018.pdf - 353,00 KB
Formular_pro_vyuctovani_2018.doc - 63,50 KB

Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu A. Jednička pro rok 2018 - sociální oblast

2018_A_Socialni_oblast.pdf - 585,46 KB
2018_A_Socialni_oblast.doc - 173,50 KB

Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018

2018_B_Oblast_protidrogove_politiky.pdf - 272,01 KB
2018_B_Oblast_protidrogove_politiky.doc - 93,50 KB

Vyhlášení dotačního programu: "A. Jednička pro rok 2018 - sociální oblast" a "B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018"

Vyhlaseni_dotacniho_programu_2018.pdf - 211,84 KB
Vyhlaseni_dotacniho_programu_2018.doc - 70,50 KB

Pravidla pro poskytnutí dotace

Pravidla_pro_poskytnuti_dotace_2018.pdf - 186,74 KB
Pravidla_pro_poskytnuti_dotace_2018.doc - 101,00 KB

Žádost o dotaci

Zadost_o_dotaci_2018.pdf - 210,62 KB
Zadost_o_dotaci_2018.doc - 86,00 KB

Čestné prohlášení de minimis

Cestne_prohlaseni_de_minimis_2018.pdf - 421,47 KB
Cestne_prohlaseni_de_minimis_2018.doc - 53,50 KB

Oblast životního prostředí

II. kolo dotačního programu v oblasti ŽP pro rok 2018

Lhůta pro podání žádosti: od 30. dubna do 18. května 2018!! Konečný termín pro příjímání žádostí je 18.5.2018 do 12,00 hodin!!

Dotační program v oblasti životního prostředí pro rok 2018

Lhůta pro podání žádosti: od 2. března do 23. března 2018 !!

Seznam vyhodnocených žádostí o granty pro rok 2017

Rada MČ Praha 1 schválila přidělení finančních prostředků v rámci Výběrového řízení na udělení grantů v oblasti ŽP

Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2017

Mimořádné jednorázové příspěvky (granty) na
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 (GODF) pro rok 2017

Městská část Praha 1 jako poskytovatel má zájem prostřednictvím veřejných prostředků zlepšit stav domovního fondu na území Prahy 1 s tím, že do tohoto procesu je vhodné zapojit i vlastníky těchto domů. Za tímto účelem vyhlašuje Městská část Praha 1 pro rok 2017 Granty na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 (dále jen grantové řízení), v rámci kterého má MČP1 zájem rozdělit mimořádné jednorázové prostředky (granty).

Mimořádný jednorázový příspěvek (dále také jen „grant“) může být poskytnut 1 x ročně 1 žadateli 1 žádostí výlučně na opravu bytového domu, nacházejícího se v územním obvodu Městské části Prahy 1

Grant nepodporuje podnikání.

Stavbu - pouze opravu - lze zahájit od 1.1.2017. Oprava musí být zahájena a dokončena v roce 2017 - ukončení 31.10.2017.

Žádost o grant mohou předložit tito žadatelé:
- vlastníci domu (fyzická, právnická osoba)
- spoluvlastníci domu společně (fyzické, právnické osoby)
- společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Žádost o grant lze podat na opravy vztažené k plášti domu (např. oprava fasád, oken, vrat, střech). Opravou se rozumí oprava nebo výměna stávající (fyzicky existující) části nemovitosti, nikoliv nová investice.

V odůvodněných případech havarijního stavu lze podat žádost na opravy vztažené ke společným částem domu (stoupačky, výtahy atp.). Opravou se rozumí oprava nebo výměna stávající (fyzicky existující) části nemovitosti, nikoliv nová investice. Na opravy vztažené ke společným částem domu je vyčleněna částka max. do 20% celkového objemu rozdělovaných mimořádných jednorázových příspěvků (grantů).

Grant bude poskytnut max. do výše 50 % skutečných nákladů na opravu. Zbývající část skutečných nákladů na opravu hradí žadatel. Žadatel musí písemně garantovat, že má dostatek finančních zdrojů na spolufinancování opravy, a to i v případě přidělení nižší částky než 50% skutečných nákladů.

Maximální výše grantu pro jednoho žadatele je částka 1.000.000,- Kč.

Další podrobné informace a podmínky přidělení grantů najdete v dokumentu "Podmínky poskytnutí grantu" zde dole.Kontakt:

MUDr. Jan Votoček, radní pro finance a privatizaci,
tel. 221 097 226 email: jan.votocek@praha1.cz
, 5.patro, č.dv. 515-516, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Mgr. Monika Mlejnková, asistentka radního, granty na opravu domovního fondu,
tel. 221 097 168 email: monika.mlejnkova@praha1.cz
, 5.patro, č.dv. 515-516, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

UZÁVĚRKA PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ JE 8. DUBNA 2017 VE 12:00 HOD.!

GODF 2017 - Přehled přidělených grantů v celkové částce 20.300.000 Kč dle usnesení UZ17_0428 ze dne 23.5.2017

GODF_2017_Prehled_pridelenych_grantu_dle_usneseni_UZ17_0428_dne_23-5-2017.pdf - 40,26 KB

GODF 2017 - Podmínky a pravidla pro poskytování, užití a vyúčtování

GODF_2017_Podminky_poskytnuti_grantu_UR16_1412_priloha_1.pdf - 381,82 KB

GODF 2017 - Harmonogram

GODF_2017_UR16_1412_priloha_8_Harmonogram.pdf - 242,44 KB

GODF 2017 - Kontaktní místo

GODF_2017_Kontaktni_misto.pdf - 36,64 KB

GODF 2017 - Formulář přihlášky

GODF_2017_UR16_1412_priloha_2_Formular_prihlasky.pdf - 369,13 KB

GODF 2017 - Nerozebíratelný způsob - ukázka

GODF_2017_UR16_1412_priloha_3_Nerozebiratelny_zpusob_prihlasky_ukazka.pdf - 568,24 KB

GODF 2017 - Smlouva o poskytnutí grantu

GODF_2017_UR16_1412_priloha_4_Smlouva_o_poskytnuti_grantu.pdf - 400,05 KB

GODF 2017 - Smlouva o dílo (s přenesenou daňovou povinností)

GODF_2017_UR16_1412_priloha_6_Smlouva_o_dilo_s_PDP.pdf - 497,90 KB

GODF 2017 - Smlouva o dílo (bez přenesené daňové povinností)

GODF_2017_UR16_1412_priloha_5_Smlouva_o_dilo_bez_PDP.pdf - 497,65 KB

GODF 2017 - Čestné prohlášení k podpoře z veřejných prostředkůn (de minimis)

GODF_2017_UR16_1412_priloha_7_Cestne_prohlaseni_k_verejne_podpore.pdf - 687,78 KB

Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2016

Mimořádné jednorázové příspěvky (granty) na
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 (GODF) pro rok 2016

Městská část Praha 1 jako poskytovatel má zájem prostřednictvím veřejných prostředků zlepšit stav domovního fondu na území Prahy 1 a současně do tohoto procesu zapojit vlastníky těchto domů. Za tímto účelem vyhlašuje Městská část Praha 1 pro rok 2016 Granty na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 (dále jen grantové řízení), v rámci kterého má MČP1 zájem rozdělit mimořádné jednorázové prostředky (granty).

Mimořádný jednorázový příspěvek (dále také jen „grant“) může být poskytnut výlučně na opravu bytového domu, nacházejícího se v územním obvodu Městské části Prahy 1.

Žádost o grant mohou předložit tito žadatelé:
- vlastníci domu (fyzická, právnická osoba)
- spoluvlastníci domu společně (fyzické, právnické osoby)
- společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Žádost o grant lze podat na opravy vztažené k plášti domu (npř. oprava fasád, oken, vrat, střech). Opravou se rozumí oprava nebo výměna stávající (fyzicky existující) části nemovitosti, nikoliv nová investice.

V odůvodněných případech havarijního stavu lze podat žádost na opravy vztažené ke společným částem domu (stoupačky, výtahy atp.). Opravou se rozumí oprava nebo výměna stávající (fyzicky existující) části nemovitosti, nikoliv nová investice. Na opravy vztažené ke společným částem domu je vyčleněna částka max. do 20% celkového objemu rozdělovaných mimořádných jednorázových příspěvků (grantů).

Grant bude poskytnut max. do výše 50 % skutečných nákladů na opravu. Zbývající část skutečných nákladů na opravu hradí žadatel. Žadatel musí písemně garantovat, že má dostatek finančních zdrojů na spolufinancování opravy, a to i v případě přidělení nižší částky než 50% skutečných nákladů.

Maximální výše grantu pro jednoho žadatele je částka 1.500.000,- Kč.

Další podrobné informace a podmínky přidělení grantů najdete v dokumentu "Podmínky poskytnutí grantu" zde dole.Kontakt:

MUDr. Jan Votoček, radní pro finance a privatizaci,
tel. 221 097 226 email: jan.votocek@praha1.cz
, 5.patro, č.dv. 515-516, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Mgr. Monika Mlejnková, asistentka radního, granty na opravu domovního fondu,
tel. 221 097 168 email: monika.mlejnkova@praha1.cz
, 5.patro, č.dv. 515-516, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

UZÁVĚRKA PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ JE 14. BŘEZNA 2016 V 18:00 HOD.!

GODF 2016 - Podmínky a pravidla pro poskytování, užití a vyúčtování

GODF_2016_Podminky_poskytnuti_grantu.pdf - 376,93 KB

GODF 2016 - Harmonogram

GODF_2016_Harmonogram.pdf - 192,87 KB

GODF 2016 - Kontaktní místo

GODF_2016_Kontaktni_misto.pdf - 55,78 KB

GODF 2016 - Formulář přihlášky

GODF_2016_Formular_prihlasky.pdf - 400,96 KB

GODF 2016 - Nerozebíratelný způsob - ukázka

GODF_2016_Nerozebiratelny_zpusob_prihlasky_ukazka.pdf - 513,31 KB

GODF 2016 - Smlouva o poskytnutí grantu

GODF_2016_Smlouva_o_poskytnuti_grantu.pdf - 390,21 KB

GODF 2016 - Smlouva o dílo (s přenesenou daňovou povinností)

GODF_2016_Smlouva_o_dilo_s_PDP.pdf - 452,26 KB

GODF 2016 - Smlouva o dílo (bez přenesené daňové povinností)

GODF_2016_Smlouva_o_dilo_bez_PDP.pdf - 451,55 KB

GODF 2016 - Čestné prohlášení k podpoře z veřejných prostředkůn (de minimis)

GODF_2016_Cestne_prohlaseni_dotaznik_k_verejne_podpore.pdf - 633,09 KB

Dotační program v oblasti sportu pro rok 2016

Vyhlášení dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2016

Vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_-_dotace_sport_2016.pdf - 604,40 KB
Vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_-_dotace_sport_2016.doc - 49,00 KB

Pravidla pro poskytnutí dotace v oblasti sportu pro rok 2016

Pravidla_pro_poskytnuti_dotace_v_oblasti_sportu_pro_rok_2016.pdf - 567,09 KB
Pravidla_pro_poskytnuti_dotace_v_oblasti_sportu_pro_rok_2016.doc - 62,00 KB

Žádost o poskytnutí dotace v oblasti sportu pro rok 2016

Zadost_o_dotaci_MC_P1_-_sport_-_2016.pdf - 163,50 KB
Zadost_o_dotaci_MC_P1_-_sport_-_2016.doc - 59,00 KB

Formulář pro vyúčtování finančních prostředků přidělených v rámci dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2016

Vyhodnoceni_dotace_-_sport_-_2016.pdf - 191,91 KB
Vyhodnoceni_dotace_-_sport_-_2016.doc - 47,00 KB

Usnesení RMČ číslo UR16_0803 ze dne 20.6.2016 o vyhlášení dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2016

Usneseni_Rady_MC_Praha_1_dotace_sport_2016_UR16_0803.pdf - 73,66 KB

Oblast školství

Dotační program - podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2016

Rada Městské části Praha 1 vyhlašuje dotační program Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2016. Termín pro podání žádostí je od 14. do 29. února 2016 do 12:00 hod.

Grantový program - podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2015

Rada Městské části Praha 1 vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí grantů na podporu využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2015. Termín uzávěrky je 20. února 2015 do 12:00 hod.

Grantový program - podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2014

Rada Městské části Praha 1 vyhlašuje výběrové řízení pro poskytnutí grantů na podporu využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2014. Termín uzávěrky je 5. února 2014 do 17:00 hod.

Grantový program - podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2013

Rada Městské části Praha 1 vyhlašuje výběrové řízení pro poskytnutí grantů na podporu využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2013. Termín uzávěrky je 22. února 2013 do 12:00 hod.

Grantový program - podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2012

Rada Městské části Praha 1 vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí grantů na podporu využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2012. Termín uzávěrky je 16. února 2012 do 15:00 hod.

Archiv - dotace a granty 2017 - 2008

Formulář pro vyúčtování dotace 2017

Formular_pro_vyuctovani_2017.pdf - 226,53 KB
Formular_pro_vyuctovani_2017.doc - 61,00 KB

Pokyny k vyúčtování dotace 2017

Pokyny_k_vyuctovani_dotace_2017.pdf - 125,73 KB
Pokyny_k_vyuctovani_dotace_2017.doc - 26,50 KB

Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu "JEDNIČKA PRO ROK 2017 - sociální oblast"

Prideleni_prostredku_JEDNICKA_PRO_ROK_2017_socialni_oblast.pdf - 557,26 KB
Prideleni_prostredku_JEDNICKA_PRO_ROK_2017_socialni_oblast.doc - 235,50 KB

Pravidla dotačního programu "JEDNIČKA PRO ROK 2017 - sociální oblast"

Pravidla_dotacniho_programu_Jednicka_pro_rok_2017.pdf - 472,66 KB
Pravidla_dotacniho_programu_Jednicka_pro_rok_2017.doc - 107,50 KB

Žádost o dotaci - právnická osoba

2017_Zadost_o_dotaci_PO.pdf - 211,77 KB
2017_Zadost_o_dotaci_PO.doc - 102,50 KB

Žádost o dotaci - fyzická osoba

2017_Zadost_o_dotaci_FO.pdf - 369,71 KB
2017_Zadost_o_dotaci_FO.doc - 81,00 KB

Čestné prohlášení de minimis

2017_Cestne_prohlaseni_de_minimis.pdf - 421,46 KB
2017_Cestne_prohlaseni_de_minimis.doc - 53,50 KB

Formulář pro vyúčtování dotace 2016

2016_Formular_pro_vyuctovani.pdf - 226,53 KB
2016_Formular_pro_vyuctovani.doc - 61,00 KB

Pokyny k vyúčtování dotace 2016

2016_Pokyny_k_vyuctovani.pdf - 125,71 KB
2016_Pokyny_k_vyuctovani.doc - 26,50 KB

Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu "JEDNIČKA PRO ROK 2016 - sociální oblast"

Prideleni_fin._prostredku_JEDNICKA_PRO_ROK_2016_soc._oblast.pdf - 457,59 KB
Prideleni_fin._prostredku_JEDNICKA_PRO_ROK_2016_soc._oblast.doc - 277,00 KB

Pravidla pro poskytnutí dotace

2016_Pravidla_pro_poskytnuti_dotace_soc._oblast.pdf - 469,15 KB
2016_Pravidla_pro_poskytnuti_dotace_soc._oblast.doc - 49,95 KB

Žádost o dotaci - právnická osoba

2016_Zadost_o_dotaci_PO.pdf - 211,97 KB
2016_Zadost_o_dotaci_PO.doc - 102,50 KB

Žádost o dotaci - fyzická osoba

2016_Zadost_o_dotaci_FO.pdf - 367,53 KB
2016_Zadost_o_dotaci_FO.doc - 81,00 KB

Čestné prohlášení de minimis

2016_Cestne_prohlaseni_de_minimis.pdf - 418,48 KB
2016_Cestne_prohlaseni_de_minimis.doc - 53,50 KB

Formulář k vyúčtování grantu 2015

Formular_pro_vyuctovani_grantu_2015.pdf - 215,42 KB
Formular_pro_vyuctovani_grantu_2015.doc - 60,00 KB

Pokyny k vyúčtování grantu 2015

Pokyny_k_vyuctovani_grantu_2015.pdf - 126,27 KB
Pokyny_k_vyuctovani_grantu_2015.doc - 30,50 KB

Čestné prohlášení de minimis

Cestne_prohlaseni_de_minimis_2015.pdf - 415,32 KB
Cestne_prohlaseni_de_minimis_2015.doc - 53,50 KB

Žádost o grant - fyzická osoba

Zadost_o_grant-FO_2015.pdf - 366,31 KB
Zadost_o_grant-FO_2015.doc - 81,00 KB

Žádost o grant - právnická osoba

Zadost_o_grant_PO_2015.pdf - 211,55 KB
Zadost_o_grant_PO_2015.doc - 99,50 KB

Pravidla

Pravidla_2015.pdf - 161,34 KB
Pravidla_2015.doc - 65,50 KB

Tématické okruhy grantu 2015

Tematicke_okruhy_grantu_2015.pdf - 135,10 KB
Tematicke_okruhy_grantu_2015.doc - 37,00 KB

Rozdělení dotací v rámci grantového programu "Jednička pro rok 2015 - sociální oblast"

Prideleni_fin._prostredku_JEDNICKA_PRO_ROK_2015_soc._oblast.pdf - 395,08 KB
Prideleni_fin._prostredku_JEDNICKA_PRO_ROK_2015_soc._oblast.doc.doc - 219,50 KB

Formulář pro vyúčtování grantu 2014

Formular_pro_vyuctovani_grantu_r._2014.pdf - 136,81 KB
Formular_pro_vyuctovani_grantu_r._2014.doc - 60,50 KB

Pokyny k vyúčtování grantu 2014

Pokyny_k_vyuctovani_grantu.pdf - 72,85 KB
Pokyny_k_vyuctovani_grantu.doc - 28,00 KB

Formulář pro vyúčtování grantu 2014 (s podporou MHMP v sociální oblasti)

Formular_pro_vyuctovani_dotace_MHMP_r._2014.pdf - 137,10 KB
Formular_pro_vyuctovani_dotace_MHMP_r._2014.doc - 60,50 KB

Pokyny k vyúčtování grantu 2014 (s podporou MHMP v sociální oblasti)

Pokyny_k_vyuctovani_grantu_MHMP.pdf - 72,85 KB
Pokyny_k_vyuctovani_grantu_MHMP.doc - 28,00 KB

Rozdělení dotací v rámci grantového programu "Jednička pro rok 2014 - podpora MHMP v sociální oblasti"

dotace_MHMP.pdf - 1125,09 KB
dotace_MHMP.doc - 41,50 KB

Rozdělení dotací v rámci grantového programu "Jednička pro rok 2014 - sociální oblast"

Priloha_c._2_prideleni_grantu_2014_socialni_oblast.pdf - 537,34 KB
Prideleni_grantu_2014.doc - 227,50 KB

Formulář pro vyúčtování grantu 2013

Formular_pro_vyuctovani_grantu_2013.pdf - 136,02 KB
Formular_pro_vyuctovani_grantu_2013.doc - 54,00 KB

Formulář pro vyúčtování dotace MHMP 2013

Formular_pro_vyuctovani_dotace_MHMP_2013.pdf - 129,28 KB
Formular_pro_vyuctovani_dotace_MHMP_2013.doc - 50,00 KB

Rozdělení dotací v rámci grantového programu Jednička pro rok 2013 - podpora MHMP v sociální oblasti

Rozdeleni_dotaci_v_ramci_grantu_Jednicka_pro_rok_2013_podpora_MHMP_v_soc._oblasti.pdf - 161,02 KB
Rozdeleni_dotaci_v_ramci_grantu_Jednicka_pro_rok_2013_podpora_MHMP_v_soc._oblasti.doc - 57,50 KB

Rozdělení dotací v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2013 - sociální oblast

Rozdeleni_dotaci_v_ramci_grantu_JEDNICKA_PRO_ROK_2013_-_soc._oblast.pdf - 349,71 KB
Rozdeleni_dotaci_v_ramci_grantu_JEDNICKA_PRO_ROK_2013_-_soc._oblast.doc - 243,00 KB

Rozdělení finančních prostředků v rámci II. kola grantu Jednička pro rok 2012 - podpora MHMP v sociální oblasti

Prideleni_fin._prostredku_z_dotace_MHMP.pdf - 146,26 KB
Prideleni_fin._prostredku_z_dotace_MHMP.doc - 50,50 KB

Formulář k vyúčtování sociálního grantu r. 2012

Formular_k_vyuctovani_socialniho_grantu_r._2012.pdf - 145,89 KB
Formular_k_vyuctovani_socialniho_grantu_r._2012.doc - 44,50 KB

Rozdělení dotací - Jednička pro rok 2012 - podpora MHMP v sociální oblasti

Rozdeleni_grantu_Jednicka_pro_rok_2012_podpora_MHMP.pdf - 74,76 KB
Rozdeleni_grantu_Jednicka_pro_rok_2012_podpora_MHMP.doc - 47,00 KB

Rozdělení finančních prostředků v rámci grantu "Specifická primární prevence pro rok 2012" - II. kolo

Rozdeleni_prostredku_Specificka_primarni_prevence_2012_II_kolo.pdf - 50,11 KB
Rozdeleni_prostredku_Specificka_primarni_prevence_2012_II_kolo.doc - 39,00 KB

Podpořené projekty I. kola Specifické primární prevence v roce 2012

Podporene_projekty_I._kolo_specificka_primarni_prevence_2012.pdf - 42,31 KB
Podporene_projekty_I._kolo_specificka_primarni_prevence_2012.doc - 31,00 KB

Rozdělení finančních prostředků v rámci grantu "JEDNIČKA PRO ROK 2012 - sociální oblast"

Rozdeleni_dotace_2012.pdf - 189,42 KB
Rozdeleni_dotace_2012.doc - 228,50 KB

Formulář k vyúčtování grantu - Jednička pro rok 2011 - sociální oblast a specifická primární protidrogová prevence

Formular_k_vyuctovani_socialniho_grantu_2011_v2.pdf - 20,11 KB
Formular_k_vyuctovani_socialniho_grantu_2011_v2.doc - 43,00 KB

Formulář k vyúčtování grantu - Jednička pro rok 2011 - podpora MHMP v sociální oblasti

Formular_pro_vyuctovani_soc._grantu_-_podpora_MHMP_2011_v2.pdf - 26,79 KB
Formular_pro_vyuctovani_soc._grantu_-_podpora_MHMP_2011_v2.doc - 44,50 KB

Rozdělení dotací - Jednička pro rok 2011 - podpora MHMP v sociální oblasti

Rozdeleni_dotace_MHMP_v_socialni_oblasti.pdf - 71,58 KB
Rozdeleni_dotace_MHMP_v_socialni_oblasti.doc - 45,50 KB

Rozdělení dotací - JEDNIČKA PRO ROK 2011 - A - Sociální oblast

Rozdeleni_grantu_Jednicka_pro_rok_2011_A_Socialni_oblast.pdf - 222,48 KB
Rozdeleni_grantu_Jednicka_pro_rok_2011_A_Socialni_oblast.doc - 403,00 KB

Rozdělení dotací - JEDNIČKA PRO ROK 2011 - B - Specifická primární protidrogová prevence

Rozdeleni_grantu_Jednicka_pro_rok_2011_B_Specificka_primarni_protidrogova_prevence.pdf - 56,99 KB
Rozdeleni_grantu_Jednicka_pro_rok_2011_B_Specificka_primarni_protidrogova_prevence.doc - 54,00 KB

Závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků pro rok 2010 v rámci grantu „JEDNIČKA PRO ROK 2010 – podpora MHMP v sociální oblasti“

Vyhodnoceni_Jednicka_pro_rok_2010_UR11_0018.pdf - 57,24 KB
Vyhodnoceni_Jednicka_pro_rok_2010_UR11_0018.doc - 70,00 KB

Formulář k vyúčtování zdravotního grantu 2010

Formular_k_vyuctovano_zdravotniho_grantu_2010.doc - 32,50 KB

Formulář k vyúčtování grantu - Jednička pro rok 2010 - sociální oblast

Formular_k_vyuctovani_socialniho_grantu(1).doc - 32,50 KB

Formulář k vyúčtování grantu - Jednička pro rok 2010 - podpora MHMP v sociální oblasti

Formular_pro_vyuctovani_soc._grantu_-_podpora_MHMP.doc - 40,50 KB

Rozdělení dotace v rámci grantu "Jednička pro rok 2010 - podpora MHMP v sociální oblasti"

Rozdeleni_dotace_MHMP.doc - 63,00 KB

Seznam subjektů, kterým byla poskytnuta pro rok 2010 finanční dotace v rámci protidrogové politiky MČ Praha 1

Seznam_subjektu_-_protidrogova_politika.doc - 39,50 KB

Rozdělení "Grantů v oblasti zdravotnictví pro rok 2010"

Termín pro uzavření smluv s předkladateli je stanoven do 31.5.2010.
Granty_-_zdravotni_oblast_2010_prideleni_financ._prostr.doc - 33,00 KB

Rozdělení dotace v rámci grantu "Jednička pro rok 2010 - sociální oblast"

Rozdeleni_dotace_v_roce_2010.doc - 290,00 KB

Vyhlášení výběrového řízení 10. ročníku grantového programu MČ Praha 1 - Jednička pro rok 2010 - sociální oblast

- témata, pravidla, formulář
Jednicka_pro_rok_2010_-_socialni_oblast.doc - 79,50 KB

Formulář k vyúčtování grantu MČ Praha 1 pro oblast zdravotnictví v roce 2009

Formular_pro_vyuctovani_grantu_pro_oblast_zdravotnictvi_v_roce_2009.doc - 29,50 KB

Formulář k vyúčtování soc. grantu - podpora MHMP

Formular_pro__vyuctovani_soc._grantu_-_podpora_MHMP.doc - 40,50 KB

Jednička pro rok 2009 - sociální oblast

Formulář k vyúčtování sociálního grantu
Formular_k_vyuctovani_socialniho_grantu.doc - 32,50 KB

Grantové řízení MČ Praha 1 v oblasti zdravotnictví pro rok 2009

Formulář k vyúčtování zdravotního grantu
Formular_k_vyuctovano_zdravotniho_grantu.doc - 32,50 KB

Rozdělení dotací - Jednička pro rok 2009 - podpora MHMP v sociální oblasti

Jednicka_pro_rok_2009_-_podpora_MHMP_v_socialni_oblasti.pdf - 65,27 KB
Jednicka_pro_rok_2009_-_podpora_MHMP_v_socialni_oblasti.doc - 80,50 KB

Seznam subjektů, kterým byla poskytnuta finanční dotace v rámci řešení problematiky bezdomovectví

Seznam_subjektu_bezdomovectvi.doc - 22,00 KB

Seznam subjektů, kterým byla poskytnuta finanční dotace v rámci protidrogové problematiky MČ Praha 1 pro rok 2009

Seznam_subjektu.doc - 37,50 KB

Rozdělení finančních prostředků - JEDNIČKA PRO ROK 2009 - sociální oblast

socialni_grant.pdf - 177,34 KB
socialni_grant.doc - 226,00 KB

Rozdělení finančních prostředků - grantové řízení MČ Praha 1 v oblasti zdravotnictví pro rok 2009

zdravotni_grant.pdf - 73,02 KB
zdravotni_grant.doc - 78,00 KB

Přehled přidělených finančních prostředků v rámci Specifické primární protidrogové prevence pro rok 2008

Prehled_fin_prostredku_SPP_2008_1-2_kolo.pdf - 114,04 KB
Prehled_fin_prostredku_SPP_2008_1-2_kolo.doc - 44,50 KB

Přehled přidělených finančních prostředků v sociální oblasti - JEDNIČKA PRO ROK 2008 – podpora MHMP

Prehled_grantu_JEDNICKAPROROK2008-podporaMHMP_socialni_oblast.pdf - 215,82 KB
Prehled_grantu_JEDNICKAPROROK2008-podporaMHMP_socialni_oblast.doc - 79,00 KB

Přehled přidělených finančních prostředků v sociální oblasti - JEDNIČKA PRO ROK 2008

Prehled_grantu_Jednickaprorok2008-socialnioblast.pdf - 358,03 KB
Prehled_grantu_Jednickaprorok2008-socialnioblast.doc - 182,00 KB

Přehled přidělených finančních prostředků v oblasti zdravotnictví v roce 2008

Prehled_grantu_zdravotnictvi_2008_1-2.kolo.pdf - 147,93 KB
Prehled_grantu_zdravotnictvi_2008_1-2.kolo.doc - 59,00 KB

Přehled podpořených poskytovatelů sociálních služeb v rámci V.programu - Podpora MČ a MHMP v sociální oblasti - 2008

Vyuctovani_pro_MHMP_socialni_oblast_2008_tabulka.pdf - 83,97 KB
Vyuctovani_pro_MHMP_socialni_oblast_2008_tabulka.xls - 38,00 KB

Kontrola vyúčtování prostředků v rámci grantu „JEDNIČKA PRO ROK 2008 - podpora MHMP v sociální oblasti“

Kontrola_vyuctovani_socialni_oblast_MHMP_2008.pdf - 148,34 KB
Kontrola_vyuctovani_socialni_oblast_MHMP_2008.doc - 47,00 KB

Zpráva o využití prostředků v rámci grantu „JEDNIČKA PRO ROK 2008 - podpora MHMP v sociální oblasti“

Zprava_o_vyuziti_prostredku_socialni_oblast_MHMP_2008.pdf - 127,25 KB
Zprava_o_vyuziti_prostredku_socialni_oblast_MHMP_2008.doc - 44,00 KB

Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2015

Mimořádné jednorázové příspěvky (granty) na
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 (GODF) pro rok 2015

Městská část Praha 1 jako poskytovatel má zájem prostřednictvím veřejných prostředků zlepšit stav domovního fondu na území Prahy 1 a současně do tohoto procesu zapojit vlastníky těchto domů. Za tímto účelem vyhlašuje Městská část Praha 1 pro rok 2015 Granty na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 (dále jen grantové řízení), v rámci kterého má MČP1 zájem rozdělit mimořádné jednorázové prostředky (granty).

Mimořádný jednorázový příspěvek (dále také jen „grant“) může být poskytnut výlučně na opravu bytového domu, nacházejícího se v územním obvodu Městské části Prahy 1.

Žádost o grant mohou předložit tito žadatelé:
- vlastníci domu (fyzická, právnická osoba)
- spoluvlastníci domu společně (fyzické, právnické osoby)
- společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Žádost o grant lze podat na opravy vztažené k plášti domu (npř. oprava fasád, oken1, vrat, střech). Ke společným částem domu (stoupačky, výtahy atp.) jen pokud jsou doloženy potvrzením o havarijním stavu.

Grant bude poskytnut max. do výše 50 % skutečných nákladů na opravu. Zbývající část skutečných nákladů na opravu hradí žadatel. Žadatel musí písemně garantovat, že má dostatek finančních zdrojů na spolufinancování opravy, a to i v případě přidělení nižší částky než 50% skutečných nákladů.

Maximální výše grantu pro jednoho žadatele je částka 1.000.000,- Kč.

Kontakt:

MUDr. Jan Votoček, radní pro finance a privatizaci,
tel. 221 097 226 email: jan.votocek@praha1.cz
, 5.patro, č.dv. 515-516, Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1

Mgr. Monika Mlejnková, asistentka radního, granty na opravu domovního fondu,
tel. 221 097 168 email: monika.mlejnkova@praha1.cz
, 5.patro, č.dv. 515-516, Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1

UZÁVĚRKA PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ JE 25. DUBNA 2015 VE 13:00 HOD.!

GODF 2015 - Podmínky a pravidla pro poskytování, užití a vyúčtování

GODF_2015_Podminky_poskytnuti_grantu_2015.pdf - 74,54 KB

GODF 2015 - Harmonogram

GODF_2015_Harmonogram.pdf - 14,65 KB

GODF 2015 - Kontaktní místo

GODF_2015_Kontaktni_misto.pdf - 6,83 KB

GODF 2015 - Formulář přihlášky

GODF_2015_Formular_prihlasky.pdf - 72,19 KB

GODF 2015 - Nerozebíratelný způsob - ukázka

GODF_2015_Nerozebiratelny_zpusob_prihlasky_ukazka.pdf - 91,83 KB

GODF 2015 - Smlouva o poskytnutí grantu

GODF_2015_Smlouva_o_poskytnuti_grantu_2015_mustr.pdf - 58,84 KB

GODF 2015 - Smlouva o dílo

GODF_2015_Smlouva_o_dilo_2015_mustr_pro_firmu_ffin.pdf - 93,34 KB

GODF 2015 - Čestné prohlášení k podpoře z veřejných prostředkůn (de minimis)

GODF_2015_De_minimis_-_Cestne_prohlaseni_o_verejne_podpore.pdf - 73,33 KB

Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2014

Mimořádné jednorázové příspěvky (granty) na Opravy domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2014

Městská část Praha 1 jako poskytovatel má zájem prostřednictvím veřejných prostředků zlepšit stav domovního fondu na území Prahy 1 a současně do tohoto procesu zapojit vlastníky těchto domů. Za tímto účelem vyhlašuje Městská část Praha 1 pro rok 2014 Granty na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 (dále jen grantové řízení), v rámci kterého má MČP1 zájem rozdělit mimořádné jednorázové prostředky (granty).

Mimořádný jednorázový příspěvek (dále také jen „grant“) může být poskytnut výlučně na opravu bytového domu, nacházejícího se v územním obvodu Městské části Prahy 1.

Žádost o grant mohou předložit tito žadatelé:
- vlastníci domu (fyzická, právnická osoba)
- spoluvlastníci domu společně (fyzické, právnické osoby)
- společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Grant bude poskytnut max. do výše 50 % skutečných nákladů na opravu. Zbývající část skutečných nákladů na opravu hradí žadatel. Žadatel musí písemně garantovat, že má dostatek finančních zdrojů na spolufinancování opravy, a to i v případě přidělení nižší částky než 50% skutečných nákladů. Maximální výše grantu pro jednoho žadatele je částka 1.500.000,- Kč.

Kontakt:

MUDr. Jan Votoček, předseda Finančního výboru 221 097 226, 604 774 134 jan.votocek@praha1.cz

Bc. Monika Mlejnková, asistentka předsedy Finančníého výboru 221 097 168 monika.mlejnkova@praha1.cz

UZÁVĚRKA PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ JE 5. DUBNA 2014 VE 13.30 HOD.!

 

Přehled přidělených grantů na Opravy domovního fondu na území Prahy 1 v roce 2014

Prehled_rozdeleni_Grantu_na_opravy_domovniho_fondu_2014.pdf - 30,69 KB

GODF 2014 - Podmínky a pravidla pro poskytování, užití a vyúčtování

GODF_2014_priloha_1_Podminky_up.pdf - 56,16 KB
GODF_2014_priloha_1_Podminky_up.doc - 88,00 KB

GODF 2014 - Formulář přihlášky

GODF_2014_priloha_2_Formular_prihlasky.pdf - 79,19 KB
GODF_2014_priloha_2_Formular_prihlasky.doc - 88,50 KB

GODF 2014 - Nerozebíratelný způsob - ukázka

GODF_2014_priloha_3_Nerozebiratelny_zpusob_ukazka.pdf - 97,59 KB
GODF_2014_priloha_3_Nerozebiratelny_zpusob_ukazka.doc - 499,00 KB

GODF 2014 - Smlouva o poskytnutí grantu

GODF_2014_priloha_4_Smlouva_o_poskytnuti_grantu.pdf - 66,47 KB
GODF_2014_priloha_4_Smlouva_o_poskytnuti_grantu.doc - 71,00 KB

GODF 2014 - Smlouva o dílo

GODF_2014_priloha_5_Smlouva_o_dilo.pdf - 94,46 KB
GODF_2014_priloha_5_Smlouva_o_dilo.doc - 113,00 KB

GODF 2014 - Čestné prohlášení k podpoře z veřejných prostředkůn (de minimis)

GODF_2014_priloha_6_Cestne_prohlaseni_o_verejne_podpore_de_minimis.pdf - 80,85 KB
GODF_2014_priloha_6_Cestne_prohlaseni_o_verejne_podpore_de_minimis.doc - 51,50 KB

GODF 2014 - Harmonogram

GODF_2014_priloha_7_Harmonogram.pdf - 20,98 KB
GODF_2014_priloha_7_Harmonogram.doc - 23,50 KB

Opravy domovního fondu 2008 - 2010

Přehled přidělených grantů na opravy domovního fondu v roce 2010

Granty_domovni_fond_2010_-_prehled_pridelenych_grantu_UZ10_0520.pdf - 31,17 KB
Granty_domovni_fond_2010-prehled_pridelenych_grantu_UZ10_0520.xls - 29,00 KB

Granty na Opravy domovního fondu 2010 - VZOROVÁ SMLOUVA O DÍLO

Granty_na_opravu_domovniho_fondu_VZOROVA_SMLOUVA_O_DILO.pdf - 80,57 KB
Granty_na_opravu_domovniho_fondu_VZOROVA_SMLOUVA_O_DILO.doc - 106,00 KB

Přehled přidělených grantů na opravy domovního fondu v roce 2009

Granty_domovni_fond_2009_-_prehled_pridelenych_grantu_UZ09_0431.pdf - 30,34 KB
Granty_domovni_fond_2009_-_prehled_pridelenych_grantu_UZ09_0431.xls - 29,00 KB

Přehled přidělených grantů na opravy domovního fondu v roce 2008 - II.kolo

II_kolo_Granty_domovni_fond_2008_-_prehled_pridelenych_grantu_UZ08_0256.xls - 22,50 KB

Přehled přidělených grantů na opravy domovního fondu v roce 2008 - soubory PDF a XLS ke stažení

Granty_ODF_2008.pdf - 95,44 KB
Granty_ODF_2008.xls - 63,50 KB

Vyhlášení grantů na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2008 - II.kolo - OPRAVA PÍSAŘSKÝCH CHYB A ÚPRAVA HARMONOGRAMU

II_kolo_Granty_na_Opravy_domovniho_fondu_2008_UR08_0662_30-6-2008_OPRAVA_ZMENA_HARMONOGRAMU.pdf - 60,68 KB
II_kolo_Granty_na_Opravy_domovniho_fondu_2008_UR08_0662_30-6-2008_OPRAVA_ZMENA_HARMONOGRAMU.doc - 45,00 KB

Vyhlášení grantů na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2008 - II.kolo

II_kolo_Granty_na_Opravy_domovniho_fondu_2008_UR08_0662_30-6-2008.pdf - 54,71 KB
II_kolo_Granty_na_Opravy_domovniho_fondu_2008_UR08_0662_30-6-2008.doc - 49,00 KB

Vyhlášení grantů na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2008

Granty_na_Opravy_domovniho_fondu_2008_UR08_0035_14-1-2008.pdf - 48,98 KB
Granty_na_Opravy_domovniho_fondu_2008_UR08_0035_14-1-2008.doc - 50,50 KB

Oblast prevence kriminality

Výběrové řízení na poskytnutí grantů v oblasti prevence kriminality pro rok 2012

Rada Městské části Praha 1 vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí grantů v oblasti prevence kriminality pro rok 2012 - termín uzávěrky pro podávání žádostí je pátek 17.2.2012 do 12:00 hodin.

Radnice poskytne granty na prevenci kriminality

Městská část Praha 1 vyhlásila výběrové řízení na poskytnutí grantů v oblasti prevence kriminality v roce 2011. Oprávněnými žadateli jsou nestátní neziskové organizace působící v uvedené oblasti alespoň dva roky. Podpořeny budou projekty realizované na území MČ Praha 1 nebo pro občany Prahy 1.

Přehled přidělených grantů v oblasti prevence kriminality v roce 2010

Prevence_kriminality_2010_rozdeleni_UZ10_0479.pdf - 32,74 KB
Prevence_kriminality_2010_rozdeleni_UZ10_0479.doc - 35,00 KB

Výběrové řízení na poskytnutí grantů v oblasti prevence kriminality pro rok 2010

Rada Městské části Praha 1 vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí grantů v oblasti prevence kriminality pro rok 2010 - termín uzávěrky pro podávání žádostí je pondělí 15.2.2010 do 15:00 hodin.

Přehled přidělených grantů v oblasti prevence kriminality v roce 2009

Granty_prevence_kriminality_2009_pridelene_prostredky.pdf - 147,98 KB
Granty_prevence_kriminality_2009_pridelene_prostredky.doc - 64,50 KB

Vyhlášeno grantové řízení v oblasti prevence kriminality v roce 2009

Rada Městské části Praha 1 vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí grantů v oblasti  prevence kriminality pro rok 2009 - termín uzávěrky pro podávání žádostí je 20.2.2009.

Přehled přidělených grantů v oblasti prevence kriminality v roce 2008

Granty_prevence_kriminality_2008.pdf - 73,04 KB
Granty_prevence_kriminality_2008.doc - 44,00 KB