Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Grantový program - podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2014

Rada Městské části Praha 1 v souladu se Zásadami pro poskytnutí grantů na podporu využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 a na základě usnesení č. UR14_0001 ze dne 07. 01. 2014
vyhlašuje výběrové řízení pro poskytnutí Grantů na podporu využití volného času dětí a mládeže na území Městské části Praha 1 pro rok 2014

Předmět projektů:

Využití volného času dětí a mládeže

Předkladatelé projektů:

O grant mohou žádat subjekty, které provozují svoji činnost na území Městské části Praha 1, ve výjimečných případech i mimo území městské části, je-li ze žádosti patrné naplnění cílů grantového programu a které jsou registrované dle právních předpisů platných v ČR a splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost. Právnické osoby předkládají žádosti prostřednictvím svého statutárního zástupce.

Žádost s veškerými požadovanými podklady v zalepené obálce výrazně označené „GRANTY VOLNÝ ČAS 2014“ se předkládají v souladu
se Zásadami pro poskytnutí grantů osobně na adrese: Úřad Městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1, a to nejpozději do:


  5. února 2014 do 17:00 hod.  

Věnujte prosím zvýšenou pozornost následujícím bodům:

  • bedlivě čtěte podmínky vyhlášení grantového řízení a zásady;
  • žádost lze podat pouze osobně v podatelně (nikoli poštou);
  • zalepená obálka o max. rozměru A4 musí být výrazně označena dle podmínek vyhlášení grantu;
  • jedna obálka = jedna žádost o grant;
  • podává se pouze 1 originál žádosti (žádná kopie);
  • povinná příloha: čestné prohlášení o podpoře malého rozsahu - de minimis;
  • každá žádost musí být vč. formuláře a všech povinných příloh kompletně sešita, slepena štítkem a všechny listy posloupně očíslovány;
  • nedoporučuje se: kroužková vazba, nepovinné přílohy typu knihy, katalogy ani jiné objemné zprávy apod.

Konzultace k podání žádosti o grant je možné dohodnout telefonicky na tel. čísle 221 097 216 nebo 724 185 558 nebo hana.pankova@praha1.cz

Zásady grantového řízení - podpora volného času dětí a mládeže 2014

Zasady_pro_poskytnuti_grantu_volny_cas_2014.doc - 68,00 KB

Žádost o grant na podporu využití volného času dětí a mládeže pro rok 2014

Zadost_grant_volny_cas_2014.doc - 90,00 KB

Čestné prohlášení o podpoře malého rozsahu - de minimis

Cestne_prohlaseni_-_de_minimis.doc - 54,00 KB

Vyhodnocení grantu na podporu využití volného času dětí a mládeže pro rok 2014

Vyhodnoceni_grantu_volny_cas_2014.doc - 45,00 KB