Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Přehled přidělených grantů na opravy domovního fondu v roce 2008

Granty na opravy domovního fondu 2008 - I. KOLO

TYP

ADRESA DOMU

ŽÁDAJÍ O GRANT NA:

střecha

fasáda 

štít

okna

vrata

výtah

dvůr

interier

balkony

vlhkost

PŘIDĚLENÁ ČÁSTKA

sou kromník

Benediktská 16 

Okna ve vnitrobloku a související opravy

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

400 000 Kč

SVJ

Benediktská 4 

Oprava a modernizace výtahu dle požadavků EU

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

300 000 Kč

s.r.o.

Bílkova 16

Výměna oken a balkonových dveří

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

300 000 Kč

SVJ

Biskupský dvůr 1 

Oprava střechy

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350 000 Kč

BD

Černá 7 

Oprava oken

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

222 033 Kč

SVJ

Dušní 13

Obnova vnitřních prostor domu a dvora

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

500 000 Kč

SVJ

Karoliny Světlé 21

Oprava fasád a štítu

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

600 000 Kč

BD

Klimentská 17

Oprava a rekonstrukce dvorní fasády

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

300 000 Kč

SVJ

Klimentská 21-Lanova 8 

Oprava balkonů na fasádě do ulice, vč. kovových prvků a stožárů

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

1 215 000 Kč

SVJ

Konviktská 10

Výtah

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

600 000 Kč

SVJ

Kozí 9 

Oprava fasády

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

1 500 000 Kč

SVJ

Králodvorská 10

Oprava a nátěr fasády

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

500 000 Kč

SVJ

Liliová 14 

Oprava části střešní krytiny, komínů

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 000 Kč

BD

Liliová 6       

Odstranění pošk. bosáží v parteru, oprava římsy, fasádní nátěr a sanační omítka

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

250 000 Kč

SVJ

Maiselova 17 

Fasáda

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

800 000 Kč

SVJ

Maiselova 21 

Restaurování schodišť, podest, vestibulu, chodeb domu

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

500 000 Kč

SVJ

Mostecká 26

Výtah

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

700 000 Kč

SVJ

Navrátilova 9

Rekonstukce domovního výtahu

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

500 000 Kč

SVJ

Nebovidská  2

Výměna oken dle požadavků památkové ochrany

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

1 250 000 Kč

SVJ

Nerudova 33 - Šporkova 2

Oprava dvora - oprava zdí dvora - sanační omítky!

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

200 000 Kč

SVJ

Nerudova 39

Obnova střešního pláště, fasáda dvorní  a do Jánské ul.

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

900 000 Kč

BD

Nerudova 45

Oprava fasády do Nerudovy ulice, nátěr oken

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

181 247 Kč

SVJ

Nerudova 9

Rekonstrukce výtahu

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

500 000 Kč

SVJ

Opletalova  43 

Výměna oken, oprava fasády

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

900 000 Kč

SVJ

Pařížská 28

Oprava uliční a dvorní fasády

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

1 250 000 Kč

SVJ

Petrská 24

Výtah

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

600 000 Kč

SVJ

Prokopská 6

Fasáda a střešní krytina v souvislosti s fasádou

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

954 304 Kč

SVJ

Pštrossova 12

Oprava fasády uliční i dvorní

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

750 000 Kč

SVJ

Pštrossova 27 

Výtah

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

900 000 Kč

SVJ

Růžová 7 

Oprava fasád z ulice Růžová a U Půjčovny

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 000 Kč

SVJ

Rybná 24 

Generální oprava střešního pláště, izolace

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 000 Kč

SVJ

Řeznická 19

Výtah

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

400 000 Kč

SVJ

Senovážné náměstí 11

Oprava oken

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

1 250 000 Kč

SVJ

Soukenická 11

Výkopové práce, odvoz odpadu, bourání, izolační fólie, štěrk, zámková dlažba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

361 000 Kč

BD

Soukenická 14

Výměna oken dle požadavků památkové péče

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

700 000 Kč

SVJ

Široká 14

Rekonstrukce uliční a dvorní fasády

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

1 250 000 Kč

SVJ

Tomášské ulici č. 8 a 6

Výměna a repase vnějších oken, oprava fasády, restaurování domovních vrat

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

1 200 000 Kč

SVJ

Týnská 17 

Oprava průjezdu a schodiště, výměna oken a dveří ve spol. prostorách

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

500 000 Kč

SVJ

U Obecního dvora 2

Úprava dvorní a uliční fasády

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

1 250 000 Kč

SVJ

U Staré školy 6 

Rekonstrukce uliční a dvorní fasády

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

750 000 Kč

SVJ

Václavské náměstí 12

Rekonstrukce čelní a dvorní fasády

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

1 250 000 Kč

SVJ

Veleslavínova 8

Oprava uliční fasády

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

450 000 Kč

SVJ

Vězeňská 9

Fasáda do ulic Vězeňská a Kozí

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

1 500 000 Kč

BD

Všehrdova 10/447

Statické zajištění štítové zdi vč. opravy fasády

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

500 000 Kč

 

CELKEM I.KOLO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 283 584 Kč

Granty na opravy domovního fondu 2008 - II. KOLO

TYP

ADRESA DOMU

ŽÁDAJÍ O GRANT NA:

střecha

fasáda 

štít

okna

vrata

výtah

dvůr

interier

balkony

vlhkost

PŘIDĚLENÁ ČÁSTKA

SVJ

Havlíčkova 6 

Oprava uliční fasády vč. štítu, repase oken, oplechování parapetů 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

300 000 Kč

SVJ

Karmelitská 30 

Výměna a oprava prejzové krytiny, komíny, lávky, střecha

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 000 Kč

SVJ

Karolíny Světlé 11

Oprava fasády, výměna dlažby

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

600 000 Kč

SVJ

Loretánská 3 

Vchodové dveře, sanace a oprava průjezdu, rekonstrukce dlažby

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

150 000 Kč

SVJ

Michalská 6 - Havelská 3 

Oprava podlah, omítek, kanalizace, úprava oken

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

250 000 Kč

sou kromník

Na Kampě 13

Oprava fasády, zateplení a oprava oken

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

200 000 Kč

SVJ

Nerudova 30

Oprava fasády, oken, vchodových dveří

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

350 000 Kč

SVJ

Opatovická  7

Rekonstrukce výtahu dle požadavku EU

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

500 000 Kč

BD

Ostrovní 24

střešní krytina

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 000 Kč

SVJ

Růžová 13 

Rekonstrukce a oprava fasády

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

500 000 Kč

SVJ

Rybná 11

Výměna střešní krytiny, repase oken a dveří a oprava fasády

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

750 000 Kč

SVJ

Skořepka 4 

Nátěr fasády a oken

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

250 000 Kč

SVJ

Široká 9

Nátěr fasády

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

300 000 Kč

SVJ

Truhlářská  17

Oprava fasády

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

500 000 Kč

SVJ

U Milosrdných 14 

Oprava uliční a dvorní fasády, zateplení štítu a oprava světlíku

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1 000 000 Kč

SVJ

U Půjčovny  4

Oprava fasády

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

400 000 Kč

SVJ

Újezd  28

Oprava uliční fasády

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

600 000 Kč

SVJ

Újezd 29 

Oprava komínů, krovů, střešní plechy, okapy, pokrývačské práce

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 000 Kč

sou kromník

V Kotcích 22

Fasáda z ulice V Kotcích

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

200 000 Kč

SVJ

Všehrdova 7

Sanace vlhkého zdiva domu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

300 000 Kč

SVJ

Žitná 29

Oprava dvorní fasády, balkonů a lodžií, oprava dvora

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

300 000 Kč

 

CELKEM II.KOLO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 550 000 Kč

 

CELKEM I a II.KOLO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 833 584 Kč