Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Grantový program - podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2012

Rada Městské části Praha 1 v souladu se Zásadami pro poskytnutí grantů na podporu využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 a na základě usnesení č. UR12_0039 ze dne 10. ledna 2012

 vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí Grantů na podporu využití volného času dětí a mládeže na území Městské části Praha 1 pro rok 2012

 Předmět projektů:

 Využití volného času dětí a mládeže

 Předkladatelé projektů:

O grant mohou žádat subjekty, které provozují svoji činnost na území Městské části Praha 1, a které jsou registrované dle právních předpisů platných v ČR a splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost.
Právnické osoby předkládají žádosti prostřednictvím svého statutárního zástupce.

Žádost s veškerými požadovanými podklady v zalepené obálce výrazně označené „GRANTY VOLNÝ ČAS 2012“ se předkládají v souladu
se Zásadami pro poskytnutí grantů osobně na adrese: Úřad Městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1, a to nejpozději do:

  
16. února 2012 do 15:00 hod.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost následujícím bodům:
  • bedlivě čtěte podmínky vyhlášení grantového řízení a zásady;
  • žádost lze podat pouze osobně v podatelně (nikoli poštou);
  • zalepená obálka o max. rozměru A4 musí být výrazně označena dle podmínek vyhlášení grantu;
  • jedna obálka = jedna žádost o grant;
  • podává se pouze 1 originál žádosti (žádná kopie);
  • nová povinná příloha: čestné prohlášení o podpoře malého rozsahu - de minimis;
  • každá žádost musí být vč. formuláře a všech povinných příloh kompletně sešita, slepena štítkem a všechny listy posloupně očíslovány;
  • nedoporučuje se: kroužková vazba, nepovinné přílohy typu knihy, katalogy ani jiné objemné zprávy apod.

Konzultace k podání žádosti o grant je možné dohodnout telefonicky na tel. čísle 224 234 351 nebo hana.pankova@praha1.cz

Zásady grantového řízení - podpora využití volného času dětí a mládeže

Zasady_pro_poskytnuti_grantu_volny_cas_2012.doc - 70,00 KB

Čestné prohlášení o podpoře malého rozsahu - de minimis

Cestne_prohlaseni_-_de_minimis.doc - 54,00 KB

Žádost o grant na podporu využití volného času dětí a mládeže pro rok 2012

Formular_zadosti.doc - 91,00 KB

Vyhodnocení grantu na podporu využití volného času dětí a mládeže pro rok 2012

Vyhodnoceni_grantu_volny_cas_2012.doc - 45,50 KB