Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Nový způsob fungování Zón placeného stání
16-10-2017

Nový způsob fungování Zón placeného stání

Mnoho občanů se opakovaně ptá na nový způsob fungování ZPS. Zde naleznete veškeré informace k nové formě ZPS.

Základní informace

Na území Prahy 1 existují od 1. 10. 2017 dva druhy zón placeného stání (ZPS) – modrá a fialová (smíšená) zóna. Správcem ZPS je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., a zřizovatelem ZPS je hlavní město Praha.

Modrá zóna

Modrá zóna, která je v Praze 1 na komunikacích vyznačena modrým pruhem (svislé i vodorovné značení), je určena pro tzv. rezidentní parkování. Bez omezení mohou na modré zóně parkovat pouze lidé s platným parkovacím oprávněním. To může provozovatel/uživatel vozidla získat na základě trvalého pobytu v dané oblasti, vlastnictví nemovitosti v dané oblasti, nebo vlastnictvím provozovny v dané oblasti. Ostatní motoristé mohou na modré zóně parkovat maximálně 1 hodinu, a to jen po platbě přes webovou aplikaci Virtuální parkovací hodiny (mpla.cz/praha) za cenu 80,- Kč/hodina. Modré zóny nedisponují parkovacími automaty.

Provozní doba modré zóny

Provozní doba modré parkovací zóny je v Praze 1 denně od 08:00 hodin ráno do 06:00 hodin ráno. Mimo základní provozní dobu není parkování v modré zóně regulováno (tzn. denně od 06:00 do 08:00 hodin).

Parkovací oprávnění (POP)

Dlouhodobé parkování v modré zóně je možné na základě parkovacího oprávnění, které lze získat ve výdejně, kde jsou vydávána pouze elektronická parkovací oprávnění (POP). Parkovací oprávnění je vydáváno na základě metodiky pro ZPS.

Kontrola oprávnění k parkování probíhá automaticky pomocí monitorovacího systému na základě registrační značky (SPZ/RZ) vozidla. V modré zóně se tedy za přední sklo vozidla neumisťuje žádný doklad o parkovacím oprávnění, kontrola probíhá elektronicky.

Virtuální parkovací hodiny (VPH)

Aplikace Virtuální parkovací hodiny umožňuje motoristům provádět platby za krátkodobé návštěvnické stání v modré zóně bez použití parkovacího automatu, a to po dobu až tří hodin – v rámci MČ Praha 1 pak maximálně 1 hodiny. VPH jsou v modrých zónách v Praze 1 jedinou možností platby pro řidiče, kteří potřebují v oblasti s modrou zónou zastavit za účelem krátké návštěvy, obchodního jednání nebo vykládky či nakládky.

Fialová zóna

Fialová zóna, která je vyznačena fialovým pruhem na svislém dopravním značení a doplněna bílým vodorovným značením, je určena pro tzv. smíšené parkování. Bez omezení mohou na fialové zóně parkovat lidé s platným parkovacím oprávněním, tedy rezidenti a abonenti MČ Praha 1. To může provozovatel/uživatel vozidla získat na základě trvalého pobytu v dané oblasti, vlastnictví nemovitosti v dané oblasti, nebo vlastnictvím provozovny v dané oblasti. Ostatní motoristé mohou na fialové zóně parkovat maximálně 24 hodin, a to jen po platbě v parkovacím automatu nebo přes webovou aplikaci Virtuální parkovací hodiny za cenu 40,- Kč/hodina.

 Provozní doba fialové zóny

Provozní doba fialové parkovací zóny je v Praze 1 od pondělí do pátku od 8:00 hodin ráno do 24:00 hodin večer. Mimo provozní dobu není parkování ve fialové zóně regulováno a v době od 24:00 do 08:00 na ní tedy mohou parkovat jak lidé s oprávněním, tak i návštěvníci, a to bezplatně.

Parkovací automaty

POZOR – od 1.10.2017 používejte jen tyto nové automaty

Na parkovacím automatu jsou uvedeny informace o ceně za parkování a o způsobu zadávání parkovací relace. Parkovací lístek vydávaný z parkovacího automatu, obsahuje tyto údaje: oblast, datum platby, čas platnosti „do“, ID parkovací relace, registrační značku a cenu za stání vozidla.. Návod k použití parkovacího automatu.

Průnikové zóny (oblast 1+2) od 1.10.2017

http://www.praha1.cz/cps/doprava-parkovani-uklid-69170.html

Konec platnosti parkovacích karet

Původní parkovací karty mají platnost jen do 30.9.2017. Poté přechází zbytek zaplaceného období do formy parkovacího oprávnění vedeného v systému. Nemusíte tedy nikam chodit – vše proběhne automaticky.

Všechny vydané parkovací karty mají platnost do 30.9.2017, zbytek zaplaceného období je od 1.10.2017 veden v podobě parkovacího oprávnění. Parkovací karty po platnosti z čelního skla vozidla odstraňte. Nemusíte nikam chodit, dobu platnosti máte vyznačenu na dokladu obdrženém při vydání původní karty. Pokud jste doklad někam založili a zaplatili původní kartu na rok, je tedy platnost oprávnění rok od začátku platnosti původní karty (přestože je na ní vyznačeno jen do 30.9.2017).

Doporučujeme zavést osobní stránky uživatele. Návod, další informace a technické rady naleznete v aplikaci www.parkujvklidu.cz nebo Vám osobní stránky uživatele pomohou při návštěvě výdejny zřídit zaměstnanci Zóny placeného stání v úřadě. K registraci potřebujete mít pouze e-mailovou adresu a platné parkovací oprávnění

POZOR – pro držitele přenosných parkovacích karet/parkovacích oprávnění je zřízení osobních stránek uživatele bezpodmínečně nutné, neboť umožní operativně zadávat aktuální SPZ/RZ vozidel, která mají oprávnění parkovat. Bez této registrace není od 1.10.2017 možné užívat a obsluhovat přenosná parkovací oprávnění.

Konec platnosti stíracích parkovacích karet

Původní stírací parkovací karty měly na území MČ Praha 1 platnost jen do 30.9.2017.

Platnost dvouhodinových a desetihodinových parkovacích karet pro oblast 1 (MČ Praha 1) a 2 (MČ Praha 2) skončila 30. 9. 2017, pro oblast 3 (MČ Praha 3) končí 17. 2. 2018 a pro oblast 7 (MČ Praha 7) končí 28. 2. 2018. Aktuálně z rozhodnutí provozovatele Zóny placeného stání hl. m. Prahy, kterým je Magistrát hl. m. Praha není možné nevyužité parkovací lístky vracet a požadovat jejich proplacení.

Kontrola ZPS

Kontrola oprávněnosti parkování v ZPS probíhá hlavně prostřednictvím speciálního vozidla. To je vybavené 4 kamerami pro čtení RZ s infra přísvitem pro automatické rozpoznávání RZ a 2 kamerami přehledovými s infra přísvitem pro fotodokumentaci.

Celý systém kontroly je automatizovaný a založený na uzavřeném systému sběru dat. Řidič monitorovacího vozidla nevidí sbíraná data a zobrazují se mu jen nejbližší body trasy, kterou musí projet. RZ vozidel se online odesílají do systému SIC, kde se automaticky zpracovávají. Dokumentace podezření na přestupek se pak odesílá dálkově po skončení směny. Monitoring data neskladuje. Jedno vozidlo monitoruje za směnu cca 20 tisíc parkovacích stání. Každá ulice je projížděna opakovaně v rozmezí cca 5-10 minut tak, aby bylo vyloučeno povolené parkování po dobu max. 3 min., kdy může být modrá zóna využívána vozidly bez parkovacího oprávnění pro zastavení vozidel.

V rámci MČ Praha 1 probíhá kontrola zóny vždy v počtu minimálně 4 vozů, a to v čase od 08:00 do 03:00.

Městská policie disponuje mobilním zařízením pro kontrolu oprávněnosti parkování v ZPS. Může tedy ručně provádět stejnou činnost jako kontrolní vozidlo

MČ Praha 1 bude mít k dispozici také mobilní aplikaci pro kontrolu oprávněnosti parkování v ZPS, a to bez možnosti lustrace vozidla. Aplikace bude umožňovat kontrolu a evidenci přestupku, který následně předá do systému CIS. Cílem ale bude provádět prostřednictvím zaměstnanců úřadu kontrolu na místech kde dochází pravidelně k nerespektování pravidel ZPS a k přivolání Městské policie pro odtah vozidla či nasazení botičky.

Ceny parkování

Výtah z ceníku dlouhodobého stání v modré a fialové zóně

 

Výtah z ceníku krátkodobého návštěvnického stání v modré a fialové zóně

 

 Kompletní znění ceníku stanoveného usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1709 ze dne 18. 7. 2017

 Dokumenty týkající se ZPS ke stažení

Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle zákona o daních z příjmů č.586/1992 Sb.

Metodika pro výdej parkovacího oprávnění

Návod k osobním stránkám uživatele (OSU)

Návod k pečovatelskému parkovacímu oprávnění prostřednictvím VPH

 Další podrobné informace k ZPS na stránkách

www.parkujvklidu.cz