Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Co čeká Prahu 1 v parkování od 1. října 2017?
1-8-2017

Co čeká Prahu 1 v parkování od 1. října 2017?

V Praze 1 začnou od října 2017 platit nové zóny placeného stání. Připojí se tak k Městským částem Praha 5, 6 a 8, kde jsou nové zóny v provozu již od podzimu loňského roku. Jaké změny nastanou a co čeká naše obyvatele a návštěvníky centra města?

Podoba zón

V současné době se na území Prahy 1 nacházejí tři parkovací zóny: modrá, oranžová a zelená. V rámci změn dojde od října ke změnám v podobě zón, a to tak, že modrá zóna zůstane zachována a bude fungovat ve stejném režimu, zatímco oranžová a zelená zóna se spojí do jedné zóny -  zóny smíšené, nebo-li fialové.

Fialové zóny budou nově určeny nejen pro návštěvníky, ale budou zde moci parkovat i rezidenti. V souvislosti s touto změnou naroste počet parkovacích míst pro rezidenty o 1 775 míst. Parkování na fialových zónách si budou moci návštěvníci zaplatit pomocí parkovacího automatu nebo pomocí nově spuštěné mobilní aplikace. Parkovací režim zde bude od pondělí do neděle v čase 8:00 – 24:00.

Oproti Městským částem Praha 5, 6 a 8, kde si návštěvníci mohou zaplatit parkování v modré zóně až na tři hodiny, jsme dodrželi slovo a v zájmu ochrany vás – obyvatel Prahy 1, jsme tuto možnost omezili na jednu hodinu bez možnosti prodloužení,“ vysvětluje místostarosta Prahy 1 Richard Bureš (ODS).

Parkovací lístky

 Od 1. října dochází k ukončení parkovacích lístků, které bylo možno kupovat ve dvou variantách – dvou a deseti hodinových. Od října bude mít návštěvník možnost pouze jednu, a to jednohodinový lístek v hodnotě 80 Kč. Zaplatit si za něj může pouze pomocí mobilní aplikace či parkovacího automatu. Lístky, zakoupené pro parkování v Praze 1 a 2, budou moci řidiči po spuštění nových zón využít v Praze 3 a 7.

Jak jsem informoval a slíbil, vznesla Praha 1 v souvislosti se zavedením nových zón placeného stání několik speciálních požadavků. Oproti jiným městským částem, kde modré zóny platí jen v čase 8:00 – 20:00, na našem území zůstane ve stejném režimu jako nyní, tedy v čase 8:00 – 6:00,“ říká místostarosta Bureš a dodává „Stejně také kontrola zóny, která bude probíhat ve větším počtu speciálních vozů a v časovém rozmezí 8:00 – 3:00.“

Platné parkovací karty rezidentů budou přecházet automaticky v parkovací oprávnění, které bude podléhat virtuální kontrole, tedy kontrole registračních značek.

Od začátku října bude kontrola probíhat pomocí speciálních vozů. Vzhledem k tomu, že nám Městská policie oznámila, že v nové zóně placeného stání přestane provádět kontrolu, bude v rámci městské části zřízena vlastní kontrolní skupina, která bude pomocí mobilních zařízení provádět kontrolu neoprávněně zaparkovaných vozidel. Skupina bude zpočátku malá, ale udělám vše pro to, aby od roku 2018 došlo k jejímu posílení,“ uzavírá místostarosta Prahy 1 Richard Bureš, který vyjímky ve prospěch občanů Prahy 1 prosadil.

K dané problematice se vztahuje také jedna důležitá informace a to, že Praha 1 bude od 1. ledna 2018 řešit veškeré přestupky týkající se parkování na jejím území. Do konce roku tak vznikne v rámci úřadu nové moderní pracoviště dopravně správních agend.

 Podoba zón v Praze 1 od 1. října 2017

Modrá zóna

Modrá zóna je určena pro tzv. rezidentní parkování. Bez omezení mohou na modré zóně parkovat pouze lidé s platným parkovacím oprávněním. To může provozovatel/uživatel vozidla získat na základě trvalého pobytu v dané oblasti, vlastnictví nemovitosti v dané oblasti, nebo vlastnictvím provozovny v dané oblasti. Ostatní motoristé mohou na modré zóně parkovat maximálně 1 hodinu, a to jen po platbě přes virtuální parkovací hodiny (webová aplikace).

Fialová zóna

Fialová zóna je určena pro tzv. smíšené parkování. Bez omezení mohou na fialové zóně parkovat pouze lidé s platným parkovacím oprávněním. To může provozovatel/uživatel vozidla získat na základě trvalého pobytu v dané oblasti, vlastnictví nemovitosti v dané oblasti, nebo vlastnictvím provozovny v dané oblasti. Ostatní motoristé mohou na fialové zóně parkovat maximálně 24 hodin, a to jen po platbě v parkovacím automatu nebo přes virtuální parkovací hodiny (webová aplikace).