Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu důvodu umístění jeřábu pro dopravu kovové konstrukce na střechu objektu Pštrossova 22 - Pštrossova, Opatovická

Vážení uživatelé pozemní komunikace Pštrossova, Opatovická a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu umístění jeřábu pro dopravu kovové konstrukce na střechu objektu Pštrossova 22.

Práce budou probíhat v termínech:
1) 10. 12. 2016.............v ulici Opatovická 1
2) 17. 12. 2016.............v ulici Pštrossova 22Práce budou prováděny ve vozovce i na chodníku, který je přilehlý k objektu. Současně s tím dojde k dočasnému omezení parkovacích míst.

UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Uzavírka vozovky:     1) Opatovická 1 
                                   2) Pštrossova 22


Platnost:                     1) 10. 12. 2016 
                                   2) 17. 12. 2016

Účel: umístění jeřábu pro dopravu nosníků na opravu střechy

Objížďka:                    1) Pštrossova – V jirchářích – Opatovická 
                                   2) Pštrossova – V jirchářích – Opatovická - Pštrossova


Žadatel: POHL cz, a.s.
Nádražní 25
252 63 Roztoky
Odpovědná osoba: Ing. Jan Pavel, tel.: 725 919 880, Ing. Hynek Trnka, tel.: 725 919 879


Zpracovala : Ing. Eva Světlíková
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru

Dne : 28. 11. 2016