Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu umístění jeřábu za účelem výměny klimatizační jednotky - Štupartská, Týnská

Vážení uživatelé pozemní komunikace Štupartská, Týnská, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu umístění jeřábu za účelem výměny klimatizační jednotky.

Práce budou probíhat v termínu:
12.11.2016

V ulici:
v křižovatce ulic Štupartská, Týnská, parc. č.1066/1, 1063.

Práce budou prováděny ve vozovce při současném zachování průchodnosti chodníků a vstupů do objektů. Průjezd ve vozovce zůstane zachován. Dojde k dočasnému omezení parkovacích míst v okolí záboru.


Žadatel: Hanyš – Jeřábnické práce
Počernická 425
250 73 Radonice
Odpovědná osoba: p. Bakalík, tel.: 777 246 396

Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru

Dne : 24.10.2016