Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu výměny regulátorů tlaku plynů - Ostrovní, Jungmannova, Opatovická, Masarykovo nábř., Myslíkova, Černá

Vážení uživatelé pozemní komunikace Ostrovní, Jungmannova, Opatovická, Masarykovo nábř. Myslíkova, Černá, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu výměny regulátorů tlaku plynů.

Práce budou probíhat postupně v termínu:
24.10.2016 – 30.10.2016

V ulici:
Ostrovní 2085, 125/32, Jungmannova 736/10, Opatovická 160/18, Masarykovo nábř. 250/1, Myslíkova 187/13, 185/19, 172/29, Černá 1368/3

Práce budou prováděny ve vozovce i na chodnících, při současném zachování průchodnosti chodníků a vstupů do objektů. Dojde k uzavírce vozovky v níže uvedeném úseku a k dočasnému omezení parkovacích míst v místě některých záborů.

UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., se povoluje z výše uvedených důvodů uzavírka

Místo:         ulice Ostrovní před čp. 144/18

Platnost:     24.10.2016 – 27.10.2016

Účel:          výměna regulátorů plynu

Objížďka se nenařizuje.Žadatel: Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
U Plynárny 1450/2a
140 00 Praha 4
Odpovědná osoba: Ing. Pavel Vlach, tel.: 725 940 103


Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru

Dne : 17.10.2016