Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce "Open Square" - nám. Jana Palacha, Alšovo nábř.

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání kulturní akce na území MČ Praha 1 – pořádání akce Open Square (s kulturně hudebním programem – kapely studentů FF UK, jazzová kapela a cimbálovka členů České filharmonie) :

Místo :
nám. Jana Palacha, pěší zóna u Rudolfina
Alšovo nábř., pěší zóna u Rudolfina

Termín a čas akce :
01.10.2016 13:00 – 20:00 hod.

Odpovědné osoby: MgA. David Mareček, PhD. ; Klára Mišunová; telefon: 227 059 201
Česká filharmonie
Alšovo nábřeží 12, Praha 1, PSČ 110 00


Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 23.09.2016

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 23.09.2016