Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu umístění autojeřábu pro rekonstrukci střechy - Ve Smečkách

Vážení uživatelé pozemní komunikace Ve Smečkách a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu umístění autojeřábu pro rekonstrukci střechy.

Práce budou probíhat dne:
21. 9. 2016 (7:00 – 12:00hod.)

V ulici:
Ve Smečkách 25

Práce budou prováděny ve vozovce i na chodníku. Současně s tím dojde k dočasnému omezení parkovacích míst. Ulice bude přístupná pro parkování z ulice Žitná i z Václavského náměstí jako slepá.

UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Uzavírka vozovky: Ve Smečkách 25

Platnost: 21. 9. 2016 (7:00 – 12:00hod.)

Účel: umístění autojeřábu pro rekonstrukci střechy

Objížďka: se nenařizuje


Žadatel: Dopravní inženýring Praha s.r.o.
Holečkova 789/49
150 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Krejča, tel.: 777 321 301


Zpracovala : Ing. Eva Světlíková
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru

Dne : 12. 9. 2016