Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu umístění mobilního jeřábu a doprovodných vozidel - Růžová

Vážení uživatelé pozemní komunikace Růžová (U půjčovny - Jindřišská) a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu umístění mobilního jeřábu a doprovodných vozidel pro nastěhování tiskového stroje.

Práce budou probíhat v termínu:
16. 9. 2016 – 18. 9. 2016

V ulici:
Růžová (U půjčovny - Jindřišská)


Práce budou prováděny ve vozovce i na chodníku (sudá čísla). Současně s tím dojde k dočasnému omezení parkovacích míst před objektem Růžová 18.

UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Uzavírka vozovky: Růžová (U půjčovny - Jindřišská)

Platnost: 16. 9. 2016 – 18. 9. 2016

Účel: umístění mobilního jeřábu a doprovodných vozidel pro nastěhování tiskového stroje

Objížďka: Olivova – Politických vězňů - Jindřišská


Žadatel: KBA-NotaSys SA
Avenue du Grey 55
1018 Lausanne 22
Odpovědná osoba: Ing. Monika Havránková, tel.: 736 129 171


Zpracovala : Ing. Eva Světlíková
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru

Dne : 5. 9. 2016