Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce "Den bez aut" - Národní

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o akci pod názvem DEN BEZ AUT v rámci Evropského týdne mobility a přechodné úpravě v dopravním značení související s touto akcí na území MČ Praha 1. Evropský týden mobility je významná a tradiční celoevropská akce na podporu informovanosti veřejnosti o udržitelné dopravě ve městech s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o negativních dopadech motorové dopravy a možných alternativách:

Zázemí akce

Místo konání akce:
ul. Národní, v úseku ul. Masarykovo nábř. – ul. Jungmannova

Termín a čas konání akce:
22.09.2016 08:00 – 20:00 hod. (00:00 – 24:00 hod. včetně přípravy a demontáže)


Změny v dopravním značení:

Jedná se o osazení přenosných dopravních značek v lokalitách:
Národní, Jungmannova, Perlová, Rytířská, Uhelný trh, Na Perštýně, Karolíny Světlé, Divadelní, Krocínova, Smetanovo nábř., most Legií, Masarykovo nábř., Ostrovní, Na Struze, Voršilská, Pštrossova, Myslíkova, Mikulandská, Spálená, Lazarská, Vladislavova, Charvátova


Snížení počtu parkovacích míst
Účinnost DZ B 28 (zákaz zastavení): 
    - 22.09.2016 od 00:00 hod. do 24:00 hod. – ul. Národní, Na Perštýně, Karolíny Světlé, Ostrovní, Voršilská


- Rada HMP č.usn. 1764 ze dne 19.07.2016 souhlasila s tím, že konání akce Evropský týden mobility 2016 je považováno za veřejný zájem ve smyslu §19 odst. 5 zákona č.13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a s tím, že Evropský den bez aut proběhne ve čtvrtek 22.09.2016 na ul. Národní v úseku Masarykovo nábř. – Jungmannova za podmínky, že ulice bude uzavřena pro motorovou dopravu a bude zachován stávající provoz MHD.

Uzavírky v MČ P-1
Účinnost DZ B 1 (zákaz vjezdu) včetně ostatního dopravního značení při akci (příkazové, informativní značky):
– 22.09.2016 od 00:00 hod. do 24:00 hod. - ul. Národní, v úseku ul. Masarykovo nábř. – ul. Jungmannova

Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., se n a ř i z u j e objížďka v návaznosti na uzavírku
po trase : 
    - Masarykovo nábř. směr Jungmannova: Masarykovo nábřeží, Myslíkova, Spálená, Lazarská, Vladislavova, Charvátova, Jungmannova 
    - Perlová směr Smetanovo nábř.: Perlová, Uhelný trh, Skořepka, Na Perštýně, Bartolomějská, Karolíny Světlé, Konviktská, Divadelní, Smetanovo nábřeží

Zásobování pro tuto oblast bude v době od 06:00 hod. do 08:00 hod.

Příloha 
    - situační plánek - změna jedmosměrnosti při uzavírce Národní pro DEN BEZ AUT v rámci ETM 2016 
    - situační plánky (úsek 1, úsek 2, úsek 3) – uspořádání Národní třídy pro DEN BEZ AUT v rámci ETM 2016


Odpovědná osoba: Pavel Karas; telefon: 236 002 544
Hlavní město Praha
Magistrát hl.m. Prahy, Odbor rozvoje a financování dopravy
Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ 110 00


Zpracovala: Zuzana Mocová, ODOP
Dne: 02.09.2016

Schválil: Bc. Ludvík Czital, VODOP
Dne: 02.09.2016