Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné ztížení dopravních podmínek - Rytířská, Uhelný trh, Perlová, Národní, Melantrichova

Vážení uživatelé pozemní komunikace Rytířská, Uhelný trh, Perlová, Národní, Melantrichova, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu provádění výkopů pro výměnu kabelů elektrického proudu.

Práce budou probíhat postupně v termínu:
15.8.2016 – 26.9.2016

V ulici:
Rytířská úseku před čp. 412/2, 406/10-404/12, 962/27-536/29, 404/12-962/27, 536/29,413/8, 530/5-966/19, Uhelný trh v úseku před čp. 413/8, Perlová v úseku před čp. 412/1, 413/8-412/2, 413/2-365/10, Národní v úseku před čp. 365/43, Melantrichova v úseku před čp. 962/27-536/29.

Výkopy budou prováděny převážně v chodnících, s překopem vozovek po polovinách, při současném zachování průchodnosti chodníků alespoň po jedné straně ulice, včetně možnosti vstupů do objektů a možnosti zásobování obchodů. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst.


Žadatel: ENGI Services a.s.
V zastoupení: Ivana Vilímcová
Lednová 6/106
103 00 Praha 10 - Nedvězí
Odpovědná osoba: Jaroslava Doležalová, tel.: 603 116 166


Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 25.7.2016 ´

Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru