Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu umístění lešení pro nátěr fasády objektu U kasáren 180/1 (U kasáren)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1


Vážení uživatelé pozemní komunikace U kasáren a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali
o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu umístění lešení pro nátěr fasády objektu U kasáren 180/1.

Práce budou probíhat v termínu:
9. 7. 2016 – 13. 7. 2016


V ulici:
U kasáren 180/1


Práce budou prováděny na chodníku i ve vozovce. Průchod pěších bude zachován.


UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Uzavírka vozovky: U kasáren 1, 2

Platnost: 9. 7. 2016 – 13. 7. 2016

Účel: umístění lešení pro nátěr fasády objektu U kasáren 180/1

Objížďka: Kanovnická – Hradčanské náměstí - Loretánská


Žadatel: AVERS, spol. s r.o.
Michelská 240/49
141 00 Praha 4
Odpovědná osoba: Jan Veselý (stavba), tel.: 776 008 143


Zpracovala : Ing. Eva Světlíková
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru

Dne : 27. 6. 2016