Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Kulturní akce “Jahodové reagge na Kozím plácku“ (na ostrůvku křižovatky ul. Kozí, Haštalská, Vězeňská, U Obecního dvora)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání kulturní akce “Jahodové reagge na Kozím plácku“ s doprovodným kulturním programem (občerstvení, výtvarná dílna, aj.) na území MČ Praha 1 :


Místo konání akce: na ostrůvku křižovatky ul. Kozí, Haštalská, Vězeňská, U Obecního dvora
Termín a čas akce : 14.06.2016 17:00 – 20:00 hod.


Odpovědná osoba: Linda Klečková; telefon: 608 512 501
MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, PSČ 110 00


Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 07.06.2016


Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 07.06.2016