Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce Cimbály na ulicích (Ostrovní, piazzeta Národního divadla)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání akce pořádané na území MČ Praha 1. Jedná se o akci Cimbály na ulicích :


Místo konání akce :
Ostrovní č.1, č.p.1289, piazzeta Národního divadla
Termín a čas akce: 19.06.2016 14:00 – 17:00 hod.


Odpovědná osoba: Kateřina Knollová; telefon: 224 901 420
NÁRODNÍ DIVADLO
Ostrovní 1/1289, Praha 1, PSČ 112 30


Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 02.06.2016

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 02.06.2016