Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu provádění výkopů pro výměnu kabelů elektrického proudu (Havířská, Provaznická, Rytířská, Na příkopě, U Obecního domu, U Prašné brány)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Havířská, Provaznická, Rytířská, Na příkopě, U Obecního domu, U Prašné brány, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu provádění výkopů pro výměnu kabelů elektrického proudu.

Práce budou probíhat postupně v termínu:
13.6.2016 – 2.8.2016

V ulici:
Havířská v úseku před čp. 681/3–583/5, 394/6, Provaznická před čp. 399/11, 397/13, Rytířská před čp. 580/2, Na příkopě v úseku před čp. 583/15–1047/17,1047/17-958/25, 958/25-969/33, 390/3-394/13, U Obecního domu pře čp. 1020, U Prašné brány v úseku před čp.969/40-1090/5,1090/5-1090/2.


Výkopy budou prováděny převážně v chodnících, s překopem vozovek po polovinách, při současném zachování průchodnosti chodníků alespoň po jedné straně ulice, včetně možnosti vstupů do objektů a možnosti zásobování obchodů. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst.
Žadatel: COFELY a.s.
V zastoupení: Ivana Vilímcová
Lednová 6/106
103 00 Praha 10 - Nedvězí
Odpovědná osoba: Jaroslava Doležalová, tel.: 603 116 166

Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Bc. Ludvík Czital
Dne : 25.5.2016 vedoucí odboru