Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce v basketbalu pod názvem „CHANCE 3x3 TOUR 2016“ (nám. Republiky)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání sportovní akce v basketbalu pod názvem „CHANCE 3x3 TOUR 2016“ pořádané na území MČ Prahy 1:


Místo konání akce : nám. Republiky, pěší zóna u vchodu do metra směrem k Celnici, č.parc. 2372/1, č.parc. 484/3, k.ú. Nové Město
Termín a čas akce:
- 18.06.2016 10:00 – 22:00 hod.
- 19.06.2016 10:00 – 20:00 hod.
/ příprava již od 17.06.2016/

Odpovědná osoba: Jan Dopita; telefon: 608 050 175
Česká basketbalová federace, o.s.
Zátopkova 100/2, Praha, Břevnov, PSČ 186 00

Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 20.05.2016


Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 20.05.2016