Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce pod názvem RUN 28-28-28 s cílem upozornit veřejnost na onkologická onemocnění (nám. Republiky)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání akce pod názvem RUN 28-28-28 s cílem upozornit veřejnost na onkologická onemocnění (stánek s běžeckým trenažérem) pořádané na území MČ Prahy 1 :

Místo konání akce : nám. Republiky, pěší zóna u vstupu do metra
Termín a čas akce : 17.05.2016 09:00 – 13:00 hod.


Odpovědná osoba:
vz. Kristýna Altmanová, asistentka velvyslance Lotyšské republiky v ČR; telefon: 731 103 178
Dins Vecāns
O.Vācieša 18b, Alūksne, Lotyšsko


Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 05.05.2016


Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 05.05.2016