Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu rekonstrukce objektu Nekázanka č. 11 - PRODLOUŽENÍ (Nekázanka)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1


Vážení uživatelé pozemní komunikace Nekázanka a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu rekonstrukce objektu Nekázanka č. 11.

Práce budou probíhat v termínu:
1. 5. 2016 – 28. 9. 2016

V ulici:
Nekázanka 11, 13


Práce budou prováděny ve vozovce i na chodníku přilehlém k objektu. Současně s tím dojde k dočasnému omezení parkovacích míst před objekty Nekázanka 10 – 16 (sudá čísla).
Žadatel: S u b t e r r a a.s.
Koželužská 2246/5
180 00 Praha 8
Odpovědná osoba: Ing. Jaroslav Herda, tel.: 602 146 307


Zpracovala : Ing. Eva Světlíková
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru

Dne : 29. 4. 2016