Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Úprava v dopravním značení v rámci X.srazu historických vozidel u příležitosti výročí 80.let loga Autoklubu ČR a 90.let motocyklu Praga (Opletalova)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali přechodné úpravě v dopravním značení na území MČ Praha 1 v rámci X.srazu historických vozidel u příležitosti výročí 80.let loga Autoklubu ČR a 90.let motocyklu Praga :

Změny v dopravním značení:

Snížení počtu parkovacích míst
Účinnost DZ B 28 (zákaz zastavení) :
- 28.05.2016 od 06:00 do 18:00 hod. - v ul. Opletalova (v úseku ul. Růžová – ul. Bolzanova)

Uzavírka v MČ P-1
ul. Opletalova v úseku ul. Růžová – ul. Jeruzalémská, Praha 1
Účinnost DZ B 1 (zákaz vjezdu) včetně ostatního dopravního značení při akci (příkazové, informativní značky):
- 28.05.2016 od 06:00 do 18:00 hod. – v ul. Opletalova (v úseku ul. Růžová – ul. Bolzanova)


Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., se n a ř i z u j e objížďka v návaznosti na uzavírku
po trase :
- pro směr jízdy od Václavského nám. k ul. Hybernské, Praha 1
– po trase před uzavírkou vlevo Růžová, vpravo U půjčovny, vlevo Jeruzalémská, vpravo Senovážné nám.
- pro směr jízdy k Václavskému nám., Praha 1 – po trase Opletalova, vpravo Senovážné nám., v křižovatce s Dlážděnou přímo, vlevo Senovážná, vpravo JindřišskáOdpovědná osoba: Vojtěch Kolátor; telefon: 725 929 088
Autoklub České republiky
Opletalova 1337/29, Praha, Nové Město, PSČ 110 00


Zpracovala: Zuzana Mocová, ODOP
Dne: 28.04.2016


Schválil: Bc. Ludvík Czital, VODOP
Dne: 28.04.2016