Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu montáže výsuvného sloupku ve vozovce (Melantrichova, Havelská)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Melantrichova a Havelská, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu montáže výsuvného sloupku ve vozovce.

Práce budou probíhat v termínu:
21.5.2016 – 22.5.2016,

V ulici:
Melantrichova 504/5, Havelská 504
.

Práce budou prováděny převážně ve vozovce, při současném zachování průchodnosti chodníků včetně možnosti vstupů do objektů.


UZAVÍRKA PRO VOZIDLA


Místo: Ulice Melantrichova v křižovatce s Havelskou.

Platnost: 21.5.2016 – 22.5.2016
Účel: montáž výsuvného sloupku ve vozovce
Objížďka se nenařizuje.


Žadatel: Městská část Praha 1
Úřad městské části
Vodičkova 18
115 68 Praha 1

Odpovědná osoba: Ing. Tomáš Olbricht, tel.: 221 097 328
Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1 Bc. Ludvík Czital
Dne : 25.4.2016 vedoucí odboru