Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu opravy vozovky (Hradební)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Hradební a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu opravy vozovky.


Práce budou probíhat v termínu:
1.5.2016 – 18.5.2016

V ulici:
Hradební v úseku mezi čp. 764/8 – 767/16.

Práce budou prováděny ve vozovce při současném zachování průchodnosti chodníků a vstupů do objektů. Dojde k uzavírce vozovky ve výše uvedeném úseku a k dočasnému omezení parkovacích míst v místě uzavírky a blízkém okolí.UZAVÍRKA PRO VOZIDLA


Místo: ulice Hradební v úseku mezi čp. 764/8 -767/16
Platnost: 1.5.2016 – 18.5.2016
Účel: oprava vozovky
Objížďka po trase Rybná, Haštalská, Řásnovka.


Žadatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Řásnovka 770/8
110 15 Praha 1
Odpovědná osoba: Pavel Čzech, tel.: 257 015 453
Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Bc. Ludvík Czital  vedoucí odboru
Dne : 18.4.2016